Stopnie federacji innych niż cmas

24 lut

Chcąc przeciwdziałać dyskryminowaniu płetwonurków różnych stopni, a także ze względów bezpieczeństwa, aby w głównej mierze zapobiec częstym sytuacjom awaryjnym powodowanym przez nieprawidłowo wyszkolonych płetwonurków, zdecydowałem się wprowadzić w bazie Klubu Płetwonurków Active Divers następującą tabelę uznawania stopni nurkowych nadanych przez federacje inne niż CMAS:

Open Water Diver
osoba legitymująca się uprawnieniami OWD jest traktowana jak płetwonurek P1 CMAS. Może również roższeżyć swoje umięjetności nurkowe korzystając  z: oferta dla OWD i AOWD.

Advanced Open Water Diver
osoba legitymująca się uprawnieniami AOWD jest traktowana jak płetwonurek P2 CMAS. Może również roższeżyć swoje umięjetności nurkowe korzystając z: oferta dla OWD i AOWD.

Rescue Diver
osoba legitymująca się uprawnieniami RD jest traktowana jak płetwonurek P2 CMAS. Może również roższeżyć swoje umięjetności nurkowe korzystając z: oferta dla OWD i AOWD.

Divemaster, Divecon, itd. – osoby te są traktowane jak płetwonurk P3 CMAS z tym jednak ograniczeniem, że maksymalna głębokość ich nurkowań przy oddychaniu sprężonym powietrzem wynosi 40 metrów, nie zaś 50 metrów, jak to ma miejsce w przypadku płetwonurków P3 CMAS..

Instruktorzy płetwonurkowania innych niż CMAS federacji są traktowani z należytym temu zawodowi szacunkiem i mogą skorzystać z klubowej oferty dla instruktorów (informacje pod numerem tel. 530 303 656) z tym jednak ograniczeniem, że maksymalna głębokość ich nurkowań przy oddychaniu sprężonym powietrzem wynosi 40 metrów, nie zaś 50 metrów, jak to ma miejsce w przypadku instruktorów CMAS.

Ponieważ niniejsze zarządzenie dotyczy bezpośrednio kwestii bezpieczeństwa bazy, jest oczywiste, że wydanie go należy do wyłącznych uprawnień Szefa Szkolenia bazy. Zarządzenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, z chwilą ogłoszenia. Procedura odwoławcza nie przysługuje. „Negocjacje” nie będą prowadzone.

Szef Szkolenia
Klubu Płetwonurków Active Divers

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept