KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY – PMB, PMS, PMZ

Kursy nurkowania dla dzieci i młodzieży odbywają się przez cały czas funkcjonowania bazy.

Do dzieci, które ukończyły 8 lat, a nie ukończyły jeszcze 14 lat, skierowana jest oferta kursu na stopień Płetwonurka Młodzieżowego – Junior Scuba Diver. Ten kurs w naszej bazie jest bardzo rozbudowany w stosunku do standardowego, spotykanego na rynku, nawet w innych bazach KDP/CMAS ponieważ stawiamy na bezpieczeństwo jako najważniejszy element. Wprowadziliśmy nawet, dla chętnych, nurkowanie nocne (dla PMZ), a nawet zajęcia w komorze dekompresyjnej, czego nie ma w żadnej innej bazie w Polsce. Oczywiście żadne z tych zajęć nie są obowiązkowe, stanowią jednak znaczne rozwinięcie i wzbogacenie programu. Przebieranie się w skafandry przed nurkowaniem i ze skafandrów po nurkowaniu odbywa się w ciepłym pomieszczeniu, baza jest wyposażona w dziecięce rozmiary skafandrów i butle nurkowe o małej objętości i ciężarze – zależnie od sprawności fizycznej uczestnika kursu stosujemy butle 5 lub 7 litrowe. Nasi szkoleniowcy mają odpowiednie uprawnienia.

PMB Płetwonurek Młodzieżowy stopień Brązowy, ukończone 8 lat.
Kurs trwa 1 dzień i składa się z zajęć teoretycznych oraz 2 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 1290 PLN, w weekendy 1490 PLN

PMS Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny, wiek 9-10 lat.
Kurs trwa 2 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 3 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 1490 PLN, w weekendy 1690 PLN

PMZ Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty, wiek 11-13 lat.
Kurs trwa 3 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 5 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 1690 PLN, w weekendy 1890 PLN

Konieczna jest zgoda obojga rodziców i obecność rodzica lub opiekuna w czasie pomiędzy zajęciami.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2019 do 14.05.2019 oraz od 26.05.2019 – 30.06.2019, a także od 10.08.2019 – 18.08.2019.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Licencja PMB – Płetwonurka Młodzieżowego stopień Brązowy kosztuje 300 zł – w tę cenę wliczona jest książka nurka, międzynarodowy certyfikat, log book, dodatkowy Podręcznik Płetwonurka Młodzieżowego, bawełniany T-shirt z flagą nurkową i inne zabawki dydaktyczne np. kolorowe karty egzaminacyjne, naszywki, plakietki itp. Dla PMS – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny i PMZ – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty opłata za wystawienie międzynarodowego certyfikatu wynosi 150 zł. Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY
Prosimy o ustalenie terminu kurs PMB lub PMS lub PMZ i rezerwację kursu.

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMB)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMS)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMZ)

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept