PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY ZŁOTY KDP/CMAS (PMZ)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 12 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem
prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego srebrnego – PMS,
• ukończone 12 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

 

Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne minimum 8 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 5 nurkowań na głębokości 10–12 m w wodach otwartych.
• Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 12 m w wodach otwartych z instruktorem lub rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 3 m wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.

 

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 i nstruktora dla zajęć pod wodą: 2
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (PMZ) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

1.  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Stopień złoty


2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE


PMZTP1 NURKOWANIE PRZYPOMINAJĄCE – DO 5 M

 1. Powtórzenie informacji o sprzęcie (ABC) oraz informacje o narzędziach do cięcia.
 2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa (wyrównywanie ciśnienia, ciągłość oddychania).
 3. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
 4. Ćwiczenia w opróżnianiu maski z wody.
 5. Ćwiczenia w szukaniu automatu.
 6. Ćwiczenia w oddychaniu partnerskim w statyce.
 7. Ćwiczenie prawidłowej pływalności.
 8. Omówienie nurkowania.

PMZTP2 NURKOWANIE Z ELEMENTAMI TECHNIKI NURKOWANIA – DO 5 M

 1. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
 2. Ćwiczenia w oddychaniu partnerskim w statyce.
 3. Ćwiczenie skoków do wody w sprzęcie ABC.
 4. Ćwiczenie technik holowania po powierzchni.
 5. Omówienie nurkowania po zadanie – rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS).

PMZTP3-5 NURKOWANIE PO ZADANIE/TEMATYCZNE–DO 12 M

 1. Omówienie zadania (do wyboru z poniższych)
  • nurkowanie wrakowe,
  • poszukiwanie i wydobywanie podwodne,
  • nurkowanie z jednostki pływającej,
  • fotografia podwodna,
  • naturalna nawigacja podwodna,
  • poszukiwanie okazów flory i fauny,
  • mierzenie i rysowanie pod wodą.
 2. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
 3. Nurkowanie po zadanie.
 4. Omówienie nurkowania po zadanie.

PMZTP6 QUIZ SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ
Wylosowanie przez kursanta 5 kart kontrolnych i udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 4 spośród nich.

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept