KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANY CMAS *** P3 
uprawnienia do 50m (odpowiednik Dive Leader, asystent instruktora)

Ten kurs, jak zresztą wszystkie kursy w naszej bazie, jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Uczymy tak, żeby nasz absolwent P3 był w stanie w razie potrzeby nawet zastąpić instruktora. Uczymy tego, czego nie uczy nikt inny: organizowania zajęć dla dużych zespołów nurkow, prowadzenia trudnych grup na różnych głębokościach, przy jednoczesnym złożeniu wielu niezapowiedzianych sytuacji awaryjnych itd. Stopień P3 jest również jedynym stopniem na świecie, który uprawnia do nurkowania na 50 metrów przy oddychaniu sprężonym powietrzem. Pod tym względem są to uprawnienia wyższe nawet od instruktorskich, uzyskanych w federacji innej niż CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 18 lat,
• posiadanie uprawnień P2, PSS, PN1, PZB lub PKB (lub równorzędnych innych organizacji) oraz DAN BLS + DAN OFA (wszystkie powyższe stopnie można zrobić w naszym klubie). Jeśli ktoś do roku 2011 włącznie wykonał kurs Patofizjologii Płetwonurkowania w Gdyni, to nie musi robić kursu DAN BLS+OFA, w takim przypadku kurs w Gdyni zastępuje kursy DAN.
• zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie medyczne dotyczące stanu zdrowia.

Kurs trwa 7 dni i obejmuje 10 nurkowań w aparacie, można go wykonać w dowolnym terminie (także w systemie weekendowym), przez cały okres funkcjonowania bazy.

Promocja:
Uczestnik kursu nurkowego P3 otrzymuje bezpłatnie książki (opis poniżej) oraz przysługuje mu bezpłatne szkoleniowe sprężenie w klubowej komorze dekompresyjnej..

Cena standard: dla członków klubu: 1990 zł *, dla pozostałych osób 2390 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio 2390 zł * i 2790 zł *
Cena VIP: dla członków klubu: 3990 zł *, dla pozostałych osób: 4390 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio 4390 zł * i 4790 zł * (szkolenie jeden instruktor dla jednego kursanta, system w którym instruktor poświęca cały swój czas jednej osobie w takiej ilości czasu jakiego ta osoba potrzebuje, oczywiście w rozsądnym zakresie 24-ech godzin, uzupełnia braki, nadrabia zaległości, daje całą swą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu kursant ma możliwość rozwijania swych umiejętności w tempie dużo szybszym ale jednocześnie całkowicie dopasowanym do swoich możliwości).

Egzamin jest bezpłatny, szkoleniowe sprężenie w komorze dekompresyjnej jest bezpłatne. Można również wykonać ten kurs w systemie weekendowym lub w nietypowym terminie (indywidualnie ustalonym), w tej samej weekendowej cenie, (np. 4 dwudniowe sesje – lub w dowolnej innej konfiguracji, przez cały okres funkcjonowania bazy).

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2019 do 14.05.2019 oraz od 26.05.2019 – 30.06.2019, a także od 10.08.2019 – 18.08.2019.

W podaną cenę wliczono wyłącznie: szkolenie, bicie butli, komplet podręczników i skryptów oraz egzamin. Cena kursu nie zawiera wypożyczenia sprzętu.

Nurkowania na głębokość 50 m, zawarte w programie kursu, zostaną wykonane w jez. Leleskim.

Każdy uczestnik kursu P3, który stopnia P2 nie uzyskał w naszym klubie otrzymuje w prezencie: skrypty, tabelę dekompresyjną, podręcznik pt. „Wypadki nurkowe – analiza gorzkich doświadczeń” (zawierający opisy 120 wypadków nurkowych z całego świata, opatrzone komentarzem), bogato ilustrowany podręcznik pt. „Ratownictwo nurkowe z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej” autorstwa Marcina Dąbrowskiego oraz bogato ilustrowany podręcznik pt. „Niebezpieczne zwierzęta morskie” autorstwa Edwarda Ciołkowiaka.

Każdy uczestnik kursu P3, który stopień P2 uzyskał w naszym klubie otrzymuje w prezencie: skrypty, tabelę dekompresyjną oraz bogato ilustrowany podręcznik pt. „Niebezpieczne zwierzęta morskie” autorstwa Edwarda Ciołkowiaka.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów, którzy tego chcą. Wpisy do CMASowskich książek nurka są bezpłatne. Opłata za wystawienie każdego międzynarodowego plastikowego identyfikatora wynosi 150 zł (wpis do książki płetwonurka oraz międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY:
Prosimy o ustalenie terminu i rezerwację kursu.

UWAGA:
* – koniecznym jest dbanie o zdrowie, a zwłaszcza zakładanie czapki po nurkowaniu zasłaniającej uszy, by nie nabawić się kataru lub gorzej. Uniemożliwić to może nurkowanie. W przypadku konieczności przerwania kursu, np. ze względów zdrowotnych, innych lub jego odroczenia kursant przechodzi w tryb kursu weekendowego co wiąże się z dopłata do takowego kursu. Bardzo prosimy dbać o zdrowie i czas, by taka sytuacja nie miała miejsca.
* – cena netto.

Po kursie polecamy:
Kursy Rekreacyjne
Kursy Techniczne
Przygotowanie Mieszanin Oddechowych (GB)
Płetwonurek z niepełnosprawnością
Pomocnik płetwonurka z niepełnosprawnością

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept