KURS NURKOWANIA ZAPOZNAWCZEGO CMAS NZ

Kurs umożliwia poznanie podwodnego świata „będąc prowadzonym za rękę” przez instruktora, który obsługuje cały Twój sprzęt – intro diving. Jedynym zadaniem jest oddychanie.
Oczywiście jest to poprzedzone pogadanką o zasadach bezpieczeństwa nurkowania i sprzęcie co pozwala na pełnie bezpieczeństwa pod wodą.
Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz dwa nurkowania w aparacie.

Jak się zapisać?  → przeczytaj TU ← bez wcześniejszej rezerwacji może się okazać, że nie ma dla Ciebie miejsca.

CENA: 700 zł, w weekend 900 zł *.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2019 do 14.05.2019 oraz od 26.05.2019 – 30.06.2019, a także od 10.08.2019 – 18.08.2019.

Uczestnik szkolenia powinien: posiadać elementarną umiejętność pływania, ciepłą, zakrywającą uszy czapkę do założenia po nurkowaniu, mieć 2 zdjęcia legitymacyjne, w przypadku nie ukończonych 18 lat pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie płetwonurkowania oraz zaświadczenie lekarskie (patrz orzeczenie lekarskie) lub wypełnić oświadczenie medyczne.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów, którzy tego chcą. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi – 150 zł (międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY:
Prosimy o ustalenie terminu i rezerwację kursu.

UWAGA:
* – koniecznym jest dbanie o zdrowie, a zwłaszcza zakładanie czapki po nurkowaniu zasłaniającej uszy, by nie nabawić się kataru lub gorzej. Uniemożliwić to może nurkowanie. W przypadku konieczności przerwania kursu, np. ze względów zdrowotnych, innych lub jego odroczenia kursant przechodzi w tryb kursu weekendowego co wiąże się z dopłata do takowego kursu. Bardzo prosimy dbać o zdrowie i czas, by taka sytuacja nie miała miejsca.
* – cena netto.

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept