KURS PŁETWONUREK EKSPLORATOR CMAS PE

Wykonanie głębokiego nurkowania wymaga wiedzy i umiejętności wykraczających poza poziom szkolenia podstawowego. Wiele podwodnych atrakcji znajduje się poniżej 20 m. Czasem, aby je dokładnie obejrzeć, trzeba wydłużyć czas nurkowania na tych głębokościach lub wykonać kilka nurkowań kolejno. Zaplanowanie nurkowania, zabranie wystarczającej ilości powietrza oraz precyzyjne wykonanie dekompresji są umiejętnościami kluczowymi dla głęboko nurkującego nurka.
Szkolenie trwa dwa dni, obejmuje wykłady, zajęcia praktyczne na powierzchni oraz cztery nurkowania w jeziorze w zakresie głębokości do 30 m.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 990 PLN, w weekendy 1390 PLN. W podaną cenę wliczono wyłącznie: szkolenie, bicie butli oraz egzamin. Cena kursu nie zawiera wypożyczenia sprzętu.
Szkolenie PE jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności i możliwości płetwonurka. Jego ukończenie jest jednym z warunków przystąpienia do kursu P2.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie stopnia P1 lub OWD oraz PNA i PNO jak również 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10m po uzyskaniu P1.
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 30m, w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum P2 KDP/CMAS** lub równorzędnych innej organizacji (czyli co najmniej divemastera).

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2018 do 14.05.2018 oraz od 26.05.2018 – 24.06.2018, a także od 11.08.2018 – 19.08.2018.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi dla nurka kończącego kurs specjalistyczny – 100 zł (wpis do książki płetwonurka oraz międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY
Prosimy o ustalenie terminu i rezerwację kursu.

 

Po kursie polecamy:
P2 – płetwonurek średnio-zaawansowany (do głębokości 40 metrów)

Kursy DAN BLS / DAN OFA
Kurs DAN BLS
Kurs DAN OFA

oraz pozostałe
Kursy Rekreacyjne
Kursy Techniczne

 

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept