Poza kursami nurkowania podstawowymi i specjalistycznymi oferujemy również:

Kursy DAN (Diving Alert Network) podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ratownictwo tlenowe, defibrylacja i inne
Kursy w systemie weekendowym lub w nietypowym terminie (indywidualnie ustalonym)
Oferta dla OWD i AOWD
Return from Egipt szkolenie uzupełniające
Szkoleniowe sprężenia w komorze dekompresyjnej, testy odporności na narkozę azotową i inne

(by poznać szczegóły wybierz z menu po lewej stronie odpowiednią pozycję).

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept