KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY – PMB, PMS, PMZ

Kursy nurkowania dla dzieci i młodzieży odbywają się przez cały czas funkcjonowania bazy.

Do dzieci, które ukończyły 8 lat, a nie ukończyły jeszcze 14 lat, skierowana jest oferta kursu na stopień Płetwonurka Młodzieżowego – Junior Scuba Diver. Ten kurs w naszej bazie jest bardzo rozbudowany w stosunku do standardowego, spotykanego na rynku, nawet w innych bazach KDP/CMAS, ponieważ stawiamy na bezpieczeństwo jako najważniejszy element. Wprowadziliśmy nawet, dla chętnych, nurkowanie nocne (dla PMZ), a także odpłatne zajęcia w komorze dekompresyjnej, czego nie ma w żadnej innej bazie w Polsce. Oczywiście żadne z tych zajęć nie są obowiązkowe, stanowią jednak znaczne rozwinięcie i wzbogacenie programu. Przebieranie się w skafandry przed nurkowaniem i ze skafandrów po nurkowaniu odbywa się w ciepłym pomieszczeniu, baza jest wyposażona w dziecięce rozmiary skafandrów i butle nurkowe o małej objętości i ciężarze – zależnie od sprawności fizycznej uczestnika kursu stosujemy lekkie butle 5 lub 7 litrowe. Nasi szkoleniowcy mają odpowiednie uprawnienia.

PMB Płetwonurek Młodzieżowy stopień Brązowy, ukończone 8 lat.
Kurs trwa 1 dzień i składa się z zajęć teoretycznych oraz 2 nurkowań.

Jak się zapisać na kurs?  → przeczytaj TU ← bez wcześniejszej rezerwacji może się okazać, że nie ma dla Ciebie miejsca.

Cena standard: dla członków klubu: 1090 zł *, dla pozostałych osób: 1290 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio 1290 zł *, w weekendy 1490 zł*
Cena VIP (szkolenie jeden instruktor dla jednego kursanta): dla członków klubu: 3090 zł, dla pozostałych osób: 3290 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio 3290 zł *, w weekendy 3490 zł * (kurs nurkowania, w którym instruktor poświęca cały swój czas jednej osobie w takiej ilości czasu, jakiego ta osoba potrzebuje, oczywiście w rozsądnym zakresie 24-ech godzin, w ciągu jednego dnia – uzupełnia braki, nadrabia zaległości, daje całą swą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu kursant ma możliwość rozwijania swych umiejętności w tempie dużo szybszym ale jednocześnie całkowicie dopasowanym do swoich możliwości).

PMS Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny, wiek 9-10 lat.
Kurs trwa 2 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 3 nurkowań.

Jak się zapisać na kurs?  → przeczytaj TU ← bez wcześniejszej rezerwacji może się okazać, że nie ma dla Ciebie miejsca.

Cena standard: dla członków klubu: 1290 zł *, dla pozostałych osób: 1490 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio  1490 zł *, w weekendy 1690 zł *
Cena VIP (szkolenie jeden instruktor dla jednego kursanta): dla członków klubu: 3290 zł *, dla pozostałych osób: 3490 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio 3490 zł *, w weekendy 3690 zł * (kurs nurkowania, w którym instruktor poświęca cały swój czas jednej osobie w takiej ilości czasu, jakiego ta osoba potrzebuje, oczywiście w rozsądnym zakresie 24-ech godzin, w ciągu dwóch dni – uzupełnia braki, nadrabia zaległości, daje całą swą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu kursant ma możliwość rozwijania swych umiejętności w tempie dużo szybszym ale jednocześnie całkowicie dopasowanym do swoich możliwości).

PMZ Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty, wiek 11-13 lat.
Kurs trwa 3 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 5 nurkowań.

Jak się zapisać na kurs?  → przeczytaj TU ← bez wcześniejszej rezerwacji może się okazać, że nie ma dla Ciebie miejsca.

Cena standard: dla członków klubu: 1490 zł *, dla pozostałych osób: 1690 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio  1690 zł *, w weekendy 1890 zł *
Cena VIP (szkolenie jeden instruktor dla jednego kursanta): dla członków klubu: 3490 zł *, dla pozostałych osób: 3690 zł *, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio 3690 zł *, w weekendy 3890 zł * (kurs nurkowania, w którym instruktor poświęca cały swój czas jednej osobie w takiej ilości czasu, jakiego ta osoba potrzebuje, oczywiście w rozsądnym zakresie 24-ech godzin, w ciągu trzech dni – uzupełnia braki, nadrabia zaległości, daje całą swą wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki czemu kursant ma możliwość rozwijania swych umiejętności w tempie dużo szybszym ale jednocześnie całkowicie dopasowanym do swoich możliwości).

Konieczna jest zgoda obojga rodziców i obecność rodzica lub opiekuna w czasie pomiędzy zajęciami.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2019 do 14.05.2019 oraz od 26.05.2019 – 30.06.2019, a także od 10.08.2019 – 18.08.2019.

UWAGA:
* – koniecznym jest dbanie o zdrowie, a zwłaszcza zakładanie czapki po nurkowaniu zasłaniającej uszy, by nie nabawić się kataru lub gorzej. Uniemożliwić to może nurkowanie. W przypadku konieczności przerwania kursu, np. ze względów zdrowotnych, innych lub jego odroczenia kursant przechodzi w tryb kursu weekendowego, co wiąże się z dopłatą do takowego kursu. Bardzo prosimy dbać o zdrowie i czas, by taka sytuacja nie miała miejsca.
* – cena netto.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Licencja PMB – Płetwonurka Młodzieżowego stopień Brązowy kosztuje 300 zł – w tę cenę wliczona jest książka nurka, międzynarodowy certyfikat, log book, dodatkowy Podręcznik Płetwonurka Młodzieżowego, bawełniany T-shirt z flagą nurkową i inne zabawki dydaktyczne np. kolorowe karty egzaminacyjne, naszywki, plakietki itp. Dla PMS – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny i PMZ – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty opłata za wystawienie międzynarodowego certyfikatu wynosi 150 zł. Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY
Prosimy o ustalenie terminu kurs PMB lub PMS lub PMZ i rezerwację kursu.

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMB)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMS)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMZ)

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept