RETURN FROM EGIPT SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Jak wiadomo kursy nurkowania wykonywane w ciepłych morzach są niepełnowartościowe, ponieważ nie przygotowują do nurkowań w warunkach trudniejszych niż szkoleniowe. Świadczy o tym statystyka wypadków, np. na trzy śmiertelne wypadki nurkowe, które miały miejsce w Polsce, w Bałtyku, w roku 2004 – WSZYSTKIE dotyczyły osób, które niedawno wróciły z Egiptu. Sytuacja wyraźnie poprawiła się od momentu wdrożenia systemu szkoleń uzupełniających.

W związku z tym proponujemy, osobom wyszkolonym w ciepłych morzach, szkolenie uzupełniające „Return from Egipt”. Szkolenie trwa dwa dni, składa się z pięciu nurkowań w jeziorze (jedno z tych nurkowań jest nocne) i kosztuje 1290 zł. W podaną cenę wliczono wyłącznie: szkolenie, bicie butli, podręcznik oraz egzamin. Cena kursu nie zawiera wypożyczenia sprzętu.
Każdy uczestnik kursu RFE otrzymuje w prezencie: skrypty, tabelę dekompresyjną oraz podręcznik pt.Wypadki nurkowe – analiza gorzkich doświadczeń” (zawierający opisy 120 wypadków nurkowych z całego świata, opatrzone komentarzem).

Podczas kursu nurek ćwiczy awaryjne oddychanie z zalodzonego automatu oddechowego, przejście przez termoklinę, podstawy autoratownictwa i asekuracji partnerskiej w warunkach ograniczonej przejrzystości i niskiej temperatury wody.
Uczestnicy szkoleń otrzymują wpisy do log booków, z podaniem warunków nurkowania – temperatury i przejrzystości wody, głębokości, rodzaju wykonywanych ćwiczeń itd.

Uczestnikom tych kursów, w naszej bazie przysługuje bezpłatne szkoleniowe sprężenie w klubowej komorze dekompresyjnej.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi dla nurka kończącego kurs – 270 zł książka nurka, wykaz nurkowań i międzynarodowy certyfikat). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY:
Prosimy o ustalenie terminu i rezerwację kursu.

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept