PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY SREBRNY KDP/CMAS (PMS)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem
prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
• ukończone 10 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
 
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne –minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
 
Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
 
Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy
certyfikat KDP/CMAS (PMS) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

1.  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


2.  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE


PMSTP1 NURKOWANIE PRZYPOMINAJĄCE – DO 5 M
1. Powtórzenie informacji o sprzęcie.
2. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
3. Powtórzenie i doskonalenie ćwiczeń z zakresu stopnia brązowego.
4. Pływanie po powierzchni w kompletnym sprzęcie płetwonurka.
5. Napełnianie na powierzchni kamizelki ratowniczo-wypornościowej ustami i za pomocą inflatora.
6. Utrzymanie zaplanowanej głębokości i kierunku podczas pływania pod wodą.
7. Nauka samodzielnej obsługi kamizelki ratowniczo-wypornościowej.
8. Ćwiczenia w opróżnianiu maski z wody oraz w szukaniu automatu oddechowego (maksymalna głębokość 2 m).
9. Omówienie fizyki nurkowania (czwartego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS).
 
PMSTP2 NURKOWANIE Z ELEMENTAMI PARTNERSTWA – DO 6 M
1. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
2. Pływanie po powierzchni wody parami, połączone z oddychaniem z jednej rurki oddechowej.
3. Nurkowanie pod wodą z partnerem.
4. Oddychanie z instruktorem z jednego automatu (octopusa).
5. Wymiana znaków pomiędzy partnerami.
6. Wzajemna asekuracja podczas wchodzenia i wychodzenia z wody.
7. Omówienie ratownictwa i ochrony środowiska (piątego i szóstego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS).
 
PMSTP3 DOSKONALENIE TECHNIKI NURKOWANIA – DO 6 M
1. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
2. Oddychanie z instruktorem z jednego automatu (octopusa).
3. Opróżnianie maski z wody.
4. Wymiana znaków pomiędzy partnerami.
5. Doskonalenie pływalności.
6. Wzajemna asekuracja podczas wchodzenia i wychodzenia z wody.
 
PMSTP4 QUIZ SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ
1. Wylosowanie przez kursanta 5 kart kontrolnych i udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 4
spośród nich.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept