6. PŁETWONUREK WRAKOWO-MORSKI KDP/CMAS (PWM)

OPIS I SZCZEGÓŁY:
https://nurek.pl/kursy-nurkowe/kursy-rekreacyjne/pletwonurek-wrakowo-morski-pwm-2/

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie
w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami dotyczącymi
głębokości i stosowania gazów oddechowych. Penetracja wnętrza wraku nie jest możliwa.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 16 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
• posiadanie stopni specjalistycznych (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni
innych organizacji) z zakresu:
– nurkowania z wykorzystaniem nawigacji (PNA),
– nurkowania nocnego (PNO),
• 15 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P1,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:
Wykłady (10 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych.
Minimum 4 nurkowania w morzu o łącznym czasie min. 90 minut, w tym 2 nurkowania na wrakach.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Nurkowania Wrakowo-Morskiego KDP/CMAS (MWM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć praktycznych pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i Certyfikat Płetwonurka Wrakowo-Morskiego
KDP/CMAS (PWM)

Wymagany sprzęt:
• boja czerwona/pomarańczowa,
• szpulka i kołowrotek (dł. linki min. 2x max. głębokość),
• min. dwa narzędzia tnące,
• zalecane alternatywne źródło gazu,
• jedno źródło światła.

6.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

6.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PWMT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu,
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu,
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, wymagane certyfikaty,
nurkowania stażowe, opłaty),
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu,
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PWM,
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PWM,
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PWM w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych,
8. Uprawnienia KDP/CMAS PWM,
9. Zasady bezpieczeństwa podczas kursu.

PWMT2 HYDROLOGIA MORZA

1. Typy wybrzeży morskich.
2. Ukształtowanie dna morskiego.
3. Falowanie morskie.
4. Prądy morskie.
5. Pływy morskie.
6. Strefy morza.
7. Fauna i flora wód morskich.
8. Charakterystyka Morza Bałtyckiego.

PWMT3 BUDOWA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

1. Podstawowe elementy konstrukcji jednostek pływających.
2. Słownictwo dotyczące jednostek pływających.

PWMT4 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO NURKOWANIA NA WRAKACH I ELEMENTY
TECHNIKI NURKOWANIA

1. Sprzęt dodatkowy: boje powierzchniowe, boje sygnalizacyjne, kołowrotki, szpulki, narzędzia do cięcia
(sekatory, noże, nożyczki, noże hakowe), tabliczki.
2. Konfiguracja sprzętu.
3. Technika wypuszczenia boi dekompresyjnej (szpulka, kołowrotek).

PWMT5 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA W MORZU Z BRZEGU

1. Zjawiska hydrologiczne na miejscu nurkowania (prądy, pływy, falowanie).
2. Sposoby wchodzenia do wody: z plaży, z wysokiego brzegu.
3. Użycie boi sygnalizacyjnej.
4. Nurkowanie w prądzie.
5. Pokonywanie fali przybojowej.
6. Wychodzenie na brzeg płaski i wysoki.

PWMT6 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA W MORZU Z JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

1. Planowanie rejsu.
2. Przygotowanie, ułożenie i zabezpieczenie sprzętu na pontonie i na statku.
3. Zachowanie się na jednostce pływającej.
4. Technika nurkowania z jednostki pływającej.
5. Wejście/wyjście z wody.
6. Organizacja nurkowania i zachowanie się płetwonurka, w zależności od sposobów organizowania nurkowań
z jednostki pływającej:
a. stanowisko stałe (boja, lina opustowa),
b. łódź kotwiczy/nie kotwiczy do stanowiska stałego,
c. brak stanowiska stałego,
d. nurkowanie z prądem.
7. Użycie boi czerwonej /pomarańczowej.
8. Medyczne aspekty nurkowania na morzu: choroba morska.

PWMT7 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA NA WRAKACH

1. Rozpoznawanie charakterystycznych elementów wraku.
2. Oznakowanie wraku.
3. Technika poruszania się na wraku.
4. Poręczowanie.
5. Profil nurkowania podczas nurkowania na wrakach.
6. Planowanie zapasu gazu w związku z profilem prostokątnym.
7. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
8. Utrata asekuracji (partnera) na wraku.
9. Wyplątywanie i wycinanie się z sieci lub liny.
10. Zaklinowanie się w elementach wraku.
11. Utrata kontaktu z wrakiem.
12. Użycie boi czerwonej/pomarańczowej.
13. Stres w nurkowaniu na wrakach.

PWMT8 PRAWNE ASPEKTY NURKOWANIA W MORZU I NA WRAKACH

1. Pozwolenia na uprawianie płetwonurkowania na wrakach.
2. Własność wraków.
3. Penetracja wraków.
4. Wydobywanie przedmiotów (mienia).
5. Przynależność państwowa wód Morza Bałtyckiego.

PWMTE SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PWMP1 WARSZTATY KONFIGURACYJNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ ELEMENTY TECHNIKI
NURKOWANIA NA POWIERZCHNI

1. Weryfikacja sprzętu uczestników – eliminacja elementów niebezpiecznych i miejsc zaczepów.
2. Umiejscowienie elementów dodatkowych (boja/szpulka/kołowrotek, narzędzia do cięcia).
3. Obsługa nowego sprzętu w rękawiczkach.
4. Obsługa kołowrotka oraz szpulki – techniki poręczowania, użycie boi dekompresyjnej.

PWMP2 NURKOWANIE Z BRZEGU

1. Wejście do wody – pokonywanie fali przybojowej.
2. Uwalnianie się i wycinanie z sieci rybackich.
3. Uwalnianie z sieci partnera.
4. Posługiwanie się kołowrotkiem i bojką dekompresyjną (poręczowanie).
5. Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
6. Wyjście z wody – pokonywanie fali przybojowej.
7. Omówienie nurkowania.

PWMP3 NURKOWANIE NA WRAKU

1. Planowanie nurkowania i zapasu gazu.
2. Zanurzenie przy linie opustowej.
3. Odnajdywanie i oznaczanie wraku na dnie przy pomocy liny opustowej i kołowrotka.
4. Łączenie liny opustowej i wraku linką dystansową.
5. Poręczowanie wraka.
6. Powrót do liny opustowej – likwidacja „poręczówki”.
7. Likwidacja linki dystansowej, wynurzanie się przy linie opustowej.
8. Wypuszczenie boi dekompresyjnej z przystanku bezpieczeństwa.
9. Omówienie nurkowania.

PWMP4 NURKOWANIE NA WRAKU

1. Planowanie nurkowania i zapasu gazu.
2. Zanurzenie przy linie opustowej.
3. Inwentaryzacja wraku – rysowanie planu, zaznaczanie głębokości, oznaczanie miejsc niebezpiecznych.
4. Symulowane wynurzenie „awaryjne” z użyciem boi dekompresyjnej.
5. Omówienie nurkowania.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept