PŁETWONUREK FOTOGRAF KDP/CMAS (PF1)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu uzyskuje zakres wiedzy wystarczający do rozumienia znaczeń oraz samodzielnego kontrolowania
podstawowych nastaw swojego podwodnego aparatu fotograficznego oraz sposobów sztucznego
oświetlenia za pomocą lampy błyskowej na poziomie zapewniającym uzyskanie technicznie poprawnego
zdjęcia podwodnego.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
• wykonanie 10 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia (P1),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2
dni szkoleniowych. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do
posiadanych uprawnień o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Fotografii Podwodnej KDP/CMAS (MF1).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Fotografa KDP/
CMAS (PF1).

9.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

9.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PF1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PF1.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PF1.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PF1 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PF1.

PF1T2 FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WODY

1. Oddanie kolorów w warunkach podwodnych.
2. Odległość zdjęciowa i jej wpływ na jakość zdjęć podwodnych.
3. Tłumienie światła w warunkach podwodnych.
4. Widzenie w warunkach podwodnych.

PF1T3 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE NURKOWAŃ FOTOGRAFICZNYCH I ICH
BEZPIECZEŃSTWO

1. Wiedza ogólna o środowisku wodnym (morza, jeziora, rzeki).
2. Podstawowe zagrożenia środowiskowe.
3. Specyfika nurkowań ze sprzętem fotograficznym.
4. Ograniczenia i niebezpieczeństwa.
5. Zasady bezpieczeństwa i ich zastosowanie podczas nurkowań fotograficznych.
7. Zasady poszanowania środowiska podczas realizacji fotografii podwodnych.

PF1T4 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DO FOTOGRAFII PODWODNEJ

1. Podstawowa konfiguracja zestawu do fotograficznych zdjęć podwodnych.
2. Opis różnych typów współczesnego wyposażenia do fotografii podwodnej.
3. Ogólne zasady użytkowania.
4. Sprzęt, a zimna woda – przeciwdziałanie parowaniu.
5. Ogólne zasady konserwacji bieżącej oraz przechowywania sprzętu i wyposażenia.

PF1T5 RÓŻNE FORMY KOMPOZYCJI OBRAZU ORAZ WPROWADZENIE DO FOTOGRAFOWANIA
PODWODNEGO SZEROKIM PLANEM

1. Podstawowe kanony organizacji kadru zdjęciowego.
2. Realizacja zdjęć podwodnych z wykorzystaniem podstawowych kanonów organizacji kadru.
3. Kompozycja kadru zdjęcia, a wykorzystanie zdjęć do postprodukcji.
4. Definicja fotografowania szerokim planem.
5. Podstawowa konfiguracja zestawu do fotografii szerokim planem.
6. Wpływ oświetlenia na realizację zdjęć szerokim planem.
7. Centralna kompozycja kadru zdjęciowego o fotografowanie szerokim planem.
8. Wykorzystanie zdjęć zrealizowanych szerokim planem.

PF1T6 PODWODNE LAMPY BŁYSKOWE I INNE ŹRÓDŁA SZTUCZNEGO OŚWIETLENIA

1. Przegląd typowych rozwiązań podwodnego oświetlenia błyskowego.
2. Liczba przewodnia, definicja i stosowanie w warunkach podwodnych.
3. Przegląd innych rodzajów sztucznego oświetlenia.
4. Konfiguracja podstawowego zestawu oświetlenia błyskowego do zdjęć podwodnych.
5. Podstawowe formy wykorzystania oświetlenia błyskowego w fotografii podwodnej.

PF1T7 WYKORZYSTANIE WYMIENNEJ OPTYKI W FOTOGRAFOWANIU POD WODĄ ORAZ PODWODNA
FOTOGRAFIA ZBLIŻENIOWA I MAKROFOTOGRAFIA

1. Dopasowanie optyki do celów fotografii podwodnej.
2. Typowe obiektywy w zastosowaniach w fotografii podwodnej.
3. Wady i zalety różnych typów optyki w zastosowaniach podwodnych.
4. Definicja fotografii zbliżeniowej i makrofotografii.
5. Podstawowa konfiguracja zestawu do fotografii zbliżeniowej oraz makrofotografii.
6. Dodatkowe specjalistyczne elementy wyposażenia do podwodnej fotografii zbliżeniowej i makrofotografii.
7. Wpływ oświetlenia na realizację fotografii zbliżeniowej.
8. Wpływ oświetlenia na realizację makrofotografii.
9. Kompozycja kadru zdjęciowego w fotografii zbliżeniowej i makrofotografii.
10. Wykorzystanie podwodnej fotografii zbliżeniowej i makrofotografii.

PF1ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PF1P1 KONFIGUROWANIE SPRZĘTU ORAZ FOTOGRAFOWANIE POD WODĄ SZEROKIM PLANEM
W WARUNKACH OŚWIETLENIA ZASTANEGO

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania.
2. Skonfigurowanie własnego zestawu zdjęciowego do fotografowania pod wodą szerokim planem w warunkach
oświetlenia zastanego.
3. Kontrola poprawności konfiguracji zestawu zdjęciowego.
4. Omówienie nurkowania sprawdzenie sprzętu nurkowego oraz określenie założeń realizacyjnych dla
konkretnego tematu zdjęciowego.
5. Realizacja zdjęć podczas nurkowania.

PF1P2 OCENA ZREALIZOWANYCH ZDJĘĆ SZEROKIM PLANEM

1. Przegląd zdjęć.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena zdjęć przez instruktora.

PF1P3 KONFIGUROWANIE SPRZĘTU ORAZ FOTOGRAFOWANIE POD WODĄ W TECHNICE
ZBLIŻENIOWEJ I/LUB MAKRO

1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania,
2. Skonfigurowanie własnego zestawu zdjęciowego do fotografowania pod wodą technice zbliżeniowej
lub makro.
3. Kontrola poprawności konfiguracji zestawu zdjęciowego.
4. Omówienie nurkowania sprawdzenie sprzętu nurkowego oraz określenie założeń realizacyjnych dla
konkretnego tematu zdjęciowego.
5. Realizacja zdjęć.

PF1P3 OCENA ZREALIZOWANYCH ZDJĘĆ W TECHNICE ZBLIŻENIOWEJ I/LUB MAKRO

1. Przegląd zdjęć.
2. Ocena własna autorów zdjęć.
3. Ocena przez innych uczestników szkolenia.
4. Ocena zdjęć przez instruktora.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept