PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN1)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne
nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w zakresie posiadanych
uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1,4 bar.
Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (6,5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny), należy zrealizować w ciągu minimum jednego dnia szkoleniowego. Minimum 1 nurkowanie bezdekompresyjne w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o minimalnym czasie nurkowania 30 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1,4 bar.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania Nitroksowego KDP/CMAS (MN1).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

 

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 – 1.4 bar), w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

 • wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


2.  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PN1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PN1.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PN1.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PN1 w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia KDP/CMAS PN1.

PN1T2 PODSTAWY FIZYCZNE NURKOWAŃ NA NITROKSIE

 1. Frakcja vs ciśnienie parcjalne.
 2. Prawo Daltona.
 3. Diament Daltona.
 4. MOD.
 5. Najlepsza mieszanka.

PN1T3 PATOFIZJOLOGIA NURKOWANIA Z MIESZANINAMI O WYSOKIM CIŚNIENIU PARCJALNYM TLENU

 1. Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokim ciśnieniu parcjalnym tlenu.
 2. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar mózgowy (%CNS).
 3. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar płucny (UPTD).
 4. Określanie toksyczności (UPTD, CNS).

PN1T4 WPŁYW AZOTU NA ORGANIZM PŁETWONURKA

 1. Wpływ azotu na organizm płetwonurka.
 2. Narkoza azotowa.
 3. Nitroks, a narkoza.
 4. Zadłużenie dekompresyjne.

PN1T5 SPRZĘT ORAZ TECHNIKA NURKOWANIA PODCZAS NURKOWAŃ NITROKSOWYCH

 1. Sprzęt nurkowy, przystosowanie do tlenu, czystość tlenowa, kompatybilność tlenowa.
 2. Technika przygotowania mieszanin oddechowych – podstawy teoretyczne.
 3. Określenie składu mieszaniny oddechowej, wyznaczanie MOD.
 4. Oznaczanie butli.
 5. Planowanie nurkowania – zastosowanie tabel EAD, MOD i komputerów nitroksowych.
 6. Pokaz komputerów nurkowych z możliwością przełączania gazu na nitroks.

PN1T6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NURKOWANIA NA NITROKSIE

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy nurkowaniu z użyciem nitroksu.
 2. Nitroks w nurkowaniu rekreacyjnym – wady, zalety.
 3. Zastosowanie mieszanin nitroksowych w nurkowaniach bezdekompresyjnych – praktyczne przykłady.

PN1ET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PN1P1 KONFIGURACJA SPRZĘTU. ANALIZA MIESZANINY. OZNACZANIE BUTLI

 1. Nabicie butli nitroksem.
 2. Kontrola składu mieszaniny oddechowej.
 3. Wyznaczenie maksymalnej głębokości (MOD).
 4. Oznaczanie butli.

PN1P2 NURKOWANIE Z ZASTOSOWANIEM NITROKSU.

 1. Plan nurkowania, głębokość, czas.
 2. Omówienie nurkowania.
 3. Sprawdzenie i przygotowanie sprzętu do nurkowania.
 4. Realizacja nurkowania, kontrola MOD.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie nurkowania.
WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept