PŁETWONUREK KDP/CMAS * (P1BIS)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu
nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim
z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia KDP/CMAS (PMZ) lub KDP/CMAS (PTN),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (11 godzin) oraz zajęcia praktyczne (12 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
3 dni szkoleniowych. Minimum 6 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod wodą
minimum 150 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M1, M2 lub M3).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby
o kwalifikacjach KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje Książkę Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS*
(P1).

 

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


P1BT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS P1.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS P1.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS P1(BIS) w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia KDP/CMAS P1.
 9. Dokumenty płetwonurka.
 10. KDP/PTTK – struktura organizacyjna, cele i formy działalności.
 11. CMAS – struktura, cele i formy działalności.

P1BT2 PODSTAWY FIZYKI NURKOWANIA

 1. Definicja ciśnienia.
 2. Jednostki ciśnienia – obowiązujące i stosowane.
 3. Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, bezwzględne.
 4. Prawo Boyle’a-Mariotte’a – zastosowanie w nurkowaniu.
 5. Prawo Archimedesa – zastosowanie w nurkowaniu.
 6. Siła wyporu, siła ciężkości, pływalność.
 7. Podstawy optyki i akustyki podwodnej.

P1BT3 PODSTAWY FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII NURKOWANIA

 1. Ucho – budowa i funkcje.
 2. Zatoki – budowa i funkcje.
 3. Układ oddechowy – budowa, funkcja i wymiana gazowa.
 4. Układ krążenia – budowa i funkcje.
 5. Urazy ciśnieniowe – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
  • uraz ciśnieniowy ucha,
  • uraz ciśnieniowy zatok,
  • uraz ciśnieniowy oka, twarzy,
  • uraz ciśnieniowy płuc,
  • uraz ciśnieniowy przewodu pokarmowego.
 6. Choroba ciśnieniowa – przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

P1BT4 SPRZĘT PODSTAWOWY – POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI

 1. Sprzęt podstawowy (ABC).
 2. Skafander mokry, skafander suchy.
 3. Buty i rękawice nurkowe.
 4. Pas balastowy.
 5. Narzędzia do cięcia.

P1BT5 SPRZĘT POWIETRZNY I POMOCNICZY

 1. Butla nurkowa – funkcja, rodzaje, legalizacja.
 2. Automat oddechowy – funkcja, budowa i zasada działania.
 3. Konfiguracja automatu oddechowego.
 4. Kamizelka ratunkowo-wypornościowa – funkcja, rodzaje.
 5. Przyrządy pomiarowe – rodzaje, zastosowanie.
 6. Konserwacja i przechowywanie sprzętu nurkowego.

P1BT6 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa nurkowania.
 2. Komunikacja pod wodą – znaki umowne CMAS.
 3. Plan nurkowania.
 4. Przygotowanie do nurkowania.
 5. Kontrola sprzętu swojego i partnera.
 6. Statyczna i dynamiczna pływalność zerowa.
 7. Technika używania kamizelki ratowniczo wypornościowej.
 8. Techniki dzielenia się gazem z partnerem.
 9. Podstawy używania tabeli dekompresyjnych.
 10. Pozycja ciała, trym.
 11. Kontrola prędkości wynurzania się.
 12. Przystanki – kontrolny, bezpieczeństwa.
 13. Awaryjne odrzucenie balastu.
 14. Plan awaryjny.
 15. Dokumenty nurkowania (badania, karta nurkowań, ubezpieczenie).
 16. Wybór miejsca nurkowania.

P1BT7 PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 1. Ocena i zabezpieczenie miejsca wypadku.
 2. Algorytm postępowania z poszkodowanym (RKO).
 3. Transport poszkodowanego.
 4. Podstawowe zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej w urazach i chorobach nurkowych.
 5. Komora dekompresyjna w ratowaniu płetwonurków.

P1BT8 ŚRODOWISKO WODNE

 1. Podstawowe wiadomości o jeziorach i morzach.
 2. Życie w wodach śródlądowych i morskich.
 3. Ochrona środowiska wodnego.

P1BET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


P1BP1 NURKOWANIE SPRAWDZAJĄCE – GŁĘBOKOŚĆ DO 7 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Zanurzanie z widocznością dna.
 3. Obsługa kamizelki podczas zanurzania.
 4. Uzyskiwanie pływalności zerowej podczas nurkowania.
 5. Technika korygowania pływalności dodatniej lub ujemnej podczas nurkowania.
 6. Wpływ pozycji ciała na utrzymywanie prawidłowej pływalności podczas nurkowania.
 7. Opróżnianie maski z wody.
 8. Wyciąganie i wkładanie automatu do ust.
 9. Szukanie zgubionego automatu.
 10. Kontrola wskazania manometru.
 11. Asekuracja i komunikacja partnerska.
 12. Obsługa kamizelki podczas wynurzania.
 13. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 14. Omówienie nurkowania

P1BP2 PŁYWALNOŚĆ I TRYM – GŁĘBOKOŚĆ DO 10 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Zanurzanie z widocznością dna.
 3. Obsługa kamizelki podczas zanurzania.
 4. Uzyskiwanie pływalności zerowej podczas nurkowania.
 5. Technika korygowania pływalności dodatniej lub ujemnej podczas płynięcia.
 6. Wpływ pozycji ciała na utrzymywanie prawidłowej pływalności podczas nurkowania.
 7. Opróżnianie maski z wody.
 8. Kontrola manometru.
 9. Asekuracja i komunikacja partnerska.
 10. Kontrola prędkości podczas wynurzania.
 11. Obsługa kamizelki podczas wynurzania.
 12. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 13. Omówienie nurkowania.

P1BP3 DOSKONALENIE TECHNIKI NURKOWANIA Z ELEMENTAMI RATOWNICTWA – GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Obsługa kamizelki podczas zanurzania.
 3. Asekuracja i komunikacja partnerska.
 4. Uzyskiwanie pływalności zerowej.
 5. Prawidłowa pozycja ciała.
 6. Zdjęcie i założenie maski pod wodą.
 7. Oddychanie ze wzbudzonego automatu.
 8. Reakcja na znak „brak powietrza” w wariancie „dawca” i „biorca” (w czasie płynięcia bez wynurzania).
 9. Kontrola wskazania manometru.
 10. Wynurzenie z obsługą kamizelki.
 11. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 12. Omówienie nurkowania.

P1BP4 AWARYJNE WYNURZANIE W SYTUACJI BRAKU GAZU Z GŁĘBOKOŚCI 10 ÷ 15 M

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 2. Zanurzenie z kontrolą pływalności.
 3. Nadanie znaku „brak powietrza”.
 4. Reakcja na znak „brak powietrza”.
 5. Wykorzystanie zapasowego źródła powietrza instruktora.
 6. Wynurzanie do głębokości 5 m w roli „biorcy”.
 7. Prawidłowe zachowanie pozostałych członków zespołu.
 8. Awaryjne odrzucenie balastu na płytkiej wodzie.
 9. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 10. Omówienie nurkowania.

P1BP5 NURKOWANIE– GŁĘBOKOŚĆ 20 M

 1. Zaplanowanie i omówienie nurkowania.
 2. Nurkowanie głębokie z wykorzystaniem wszystkich nabytych wcześniej umiejętności.
 3. Omówienie nurkowania.

P1BP6 PODWODNA WYCIECZKA – SAMODZIELNIE NURKOWANIE PARTNERSKIE Z BEZPOŚREDNIĄ ASEKURACJĄ INSTRUKTORA – GŁĘBOKOŚĆ 10 ÷ 15 M

 1. Zaplanowanie i omówienie nurkowania
 2. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu do nurkowania.
 3. Realizacja profilu z przystankami (kontrolny, bezpieczeństwa).
 4. Komunikacja, asekuracja, pływalność.
 5. Obserwacja ciekawych obiektów pod wodą.
 6. Ewentualne nadrobienie zaległości z poprzednich nurkowań.
 7. Wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu do nurkowania.
 8. Omówienie nurkowania.
WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept