PRZYGOTOWANIE MIESZANIN ODDECHOWYCH
KDP/CMAS (GB)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające dokonanie obliczeń
składu żądanej mieszaniny oddechowej, bezpiecznego przygotowania mieszanin oddechowych i napełniania
nimi sprzętu nurkowego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat.

Przebieg szkolenia:

 • Zajęcia teoretyczne (8 godzin) oraz praktyczne zajęcia warsztatowe (5 godziny).

Kadra kursu:

 • Instruktor Przygotowania Mieszanin Oddechowych KDP/CMAS (MGB).
 • Maksymalny stosunek instruktor / kursanci – w części teoretycznej 1/10, w części praktycznej podczas mieszania gazów i napełniania butli 1/8.

Uprawnienia:

 • Przygotowanie mieszanin oddechowych i napełnianie nimi sprzętu nurkowego.

Uwaga.
W przypadku świadczenia usług w zakresie napełniania butli mieszaninami oddechowymi osobom trzecim
wymagane jest dodatkowo Uprawnienie Urzędu Dozoru Technicznego do napełniania przenośnych
zbiorników ciśnieniowych.

Po kursie uczestnik otrzymuje

 • Wpis do Książki Płetwonurka KDP certyfikat Płetwonurka „Gas Blendera” KDP/CMAS (GB)

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


GBT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS GB.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS GB.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS GB w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia KDP/CMAS GB.

GBT2 WŁASNOŚCI CZYSTYCH GAZÓW ODDECHOWYCH

 1. Fizyczne i chemiczne własności czystych gazów oddechowych.
 2. Biochemiczne własności czystych gazów oddechowych.
 3. Produkcja przemysłowa czystych gazów.
 4. Zastosowanie różnych gazów technicznych w zależności od ich stopnia czystości.

GBT3 MIESZANIE GAZÓW

 1. Metody mieszania gazów, ich zalety i wady.
 2. Obliczenia przy napełnianiu pustej i częściowo napełnionej butli.
 3. Pomiary i książka mieszania gazów.
 4. Przechowywanie mieszanin gazowych.
 5. Przegląd programów komputerowych do mieszania gazów.

GBT4 ZASADY UŻYWANIA TLENU

 1. Czystość tlenowa sprzętu nurkowego.
 2. Kompatybilność tlenowa materiałów konstrukcyjnych.
 3. Czyszczenie butli i automatów oddechowych.
 4. Okresowe kontrole czystości tlenowej sprzętu

 

GBT5 PRAWNE ASPEKTY MIESZANIA GAZÓW

 1. Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące produkcji i użytkowania sprężonych gazów.
 2. Przepisy i zasady bezpieczeństwa przy mieszaniu gazów i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych (na użytek własny, w klubie płetwonurków, w centrum świadczącym odpłatnie usługi podwodne).

GBET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


GBP1 PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU DO PRACY Z TLENEM

 1. Obsługa sprzętu.
 2. Czyszczenie elementów i podzespołów.
 3. Suszenie elementów i podzespołów.
 4. Uszczelki i smary kompatybilne tlenowo.

GBP2 MIESZANIE GAZÓW

 1. Analiza mieszanin gazowych i pomiary ciśnień w butli.
 2. Obliczenia określające parametry gazów tworzących przygotowywaną mieszaninę oddechową
 3. Napełnianie butli nurkowych mieszaninami oddechowymi:
  • metodą przetłaczania,
  • metodą mieszania ciągłego,
  • metodą ciśnień parcjalnych.
 4. Zasady znakowania sprzętu nurkowego.
 5. Dokumentacja przy pracy z gazami pod ciśnieniem.

GBEP SPRAWDZIAN WIEDZY PRAKTYCZNEJ
Samodzielne otrzymanie:

 1. nitroks 50,
 2. nitroks 32.

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept