PŁETWONUREK W KONFIGURACJI BOCZNEJ
KDP/CMAS (PKB)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w konfiguracji bocznej w zakresie posiadanych uprawnień rekreacyjnych.
Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia P1 KDP/CMAS * lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m innej organizacji,
 • 20 zalogowanych nurkowań stażowych po kursie P1,
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (5.5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (8 godzin ), należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 min. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu:

 • Instruktor Nurkowania w Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (MKB1).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w konfiguracji bocznej w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS.

Po kursie uczestnik otrzymuje

 • Wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka w Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (PKB1)

1.  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PKBT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PKB.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PKB.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PKB w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia KDP/CMAS PKB.

PKBT2 RYS HISTORYCZNY WPROWADZENIA KONFIGURACJI BOCZNEJ

 1. Geneza powstania konfiguracji bocznej, prekursorzy stylu.
 2. Wady i zalety konfiguracji bocznej.
 3. Przykłady zastosowania konfiguracji bocznej.

PKBT3 CZĘŚCI SKŁADOWE ZESTAWU KONFIGURACJI BOCZNEJ

 1. Uprzęże zespolone z workiem wypornościowym.
 2. Systemy rozdzielne uprzęży i worków wypornościowych.
 3. Butle – stosowane objętości, materiały, rodzaje zaworów, mocowanie do uprzęży.
 4. Konfiguracja automatów oddechowych.

PKBT4 TECHNIKA I PLANOWANIE NURKOWANIA W KONFIGURACJI BOCZNEJ

 1. Przygotowanie zestawu bocznego do nurkowania.
 2. Techniki wejścia, wyjścia do/z wody oraz mocowania sprzętu:
  • podpinanie zestawu w wodzie w kontakcie z dnem,
  • wejście do wody z podpiętym zestawem,
  • podpinanie zestawu w wodzie bez kontaktu z dnem,
  • skok do wody z podpiętym zestawem.
 3. Rozszerzone techniki pływania w płetwach (pływanie techniką „frog kick”).
 4. Planowanie zużycia gazu dennego z dwiema niezależnymi butlami głównymi.
  • SAC.
  • Równomierne zużycie gazu.
  • Zasada 1/3
 5. Zmodyfikowana zasada Rock-Bottom.
 6. Nurkowanie z butlą pojedynczą, nurkowanie z dwoma butlami.
 7. Zaawansowane techniki pływania w płetwach.
 8. Korekta trymu w trakcie nurkowania.

PKBT5 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – PROCEDURY AWARYJNE

 1. Zamarznięcie automatu zasada postępowania – porównanie do zestawu plecowego.
 2. Utrata mocowania butli do uprzęży.
 3. Utrata podciągu elastycznego ustalającego położenie zaworu butli.
 4. Zerwanie mocowania worka wypornościowego.
 5. Postępowanie w przypadku braku czynnika oddechowego (OOA).

PKBET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PKBP1 ZAJĘCIA WARSZTATOWE – KONFIGUROWANIE ZESTAWU BOCZNEGO

 1. Dopasowanie uprzęży i worka do anatomii nurka.
 2. Oszacowanie ilości i miejsca mocowania balastu.
 3. Dobór butli i jej konfiguracja.
 4. Konfiguracja automatów.
 5. Weryfikacja na powierzchni poprawności zmontowanej konfiguracji, w masce i rękawicach.

PKBP2 NURKOWANIE Z JEDNĄ BUTLĄ BOCZNĄ

 1. Sprawdzenie sprzętu/plan nurkowania.
 2. Wejście do wody, podpięcie zestawu w kontakcie z dnem.
 3. Techniki pływania w konfiguracji bocznej:
  • pływalność,
  • pozycja ciała, trym, przechył,
  • dostęp do dodatkowego sprzętu,
  • odpinanie zapinanie butli bocznej,
  • odczyt wskazań manometru,
  • sytuacja braku gazu,
  • zaawansowane techniki pływania w płetwach,
  • przewroty, obroty, pozycja pionowa głową do góry, głową w dół.
 4. Wynurzenie, wyjście z wody i demontaż sprzętu.
 5. Analiza nurkowania.

PKB1P3 NURKOWANIE Z DWIEMA BUTLAMI

 1. Sprawdzenie sprzętu/plan nurkowania.
 2. Konfiguracja dwóch butli i dwóch automatów.
 3. Wejście do wody, podpięcie zestawu bez kontaktu z dnem.
 4. Techniki pływania w konfiguracji bocznej:
  • pozycja ciała, trym, przechył,
  • dostęp do dodatkowego sprzętu,
  • odpinanie zapinanie butli bocznych,
  • odczyt wskazań manometrów,
  • symulacja braku gazu,
  • zaawansowane techniki pływania w płetwach,
  • przewroty, obroty, pozycja pionowa głową w górę, głową w dół,
  • pływanie na plecach.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody i demontaż sprzętu.
 6. Analiza nurkowania.

PKB1P4 NURKOWANIE Z DWIEMA BUTLAMI BOCZNYMI – PROCEDURY AWARYJNE

 1. Wejście do wody, podpięcie zestawu bez kontaktu z dnem.
 2. Sprawdzenie sprzętu/plan nurkowania.
 3. Skok do wody.
 4. Postępowanie awaryjne w przypadku zamarznięcia automatu (naprzemiennie).
 5. Postępowanie awaryjne w przypadku utraty mocowania butli do uprzęży.
 6. Postępowanie awaryjne w przypadku utraty podciągu elastycznego ustalającego.
 7. Położenie zaworu butli.
 8. Postępowanie awaryjne w przypadku utraty mocowania worka wypornościowego.
 9. Postępowanie partnerskie w sytuacji braku czynnika oddechowego.
 10. Utrwalenie umiejętności z poprzednich nurkowań.
 11. Wynurzenie, wyjście z wody i demontaż sprzętu.
 12. Analiza nurkowania.
WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept