PŁETWONUREK GŁĘBOKIEGO NURKOWANIA POWIETRZNEGO W KONFIGURACJI BOCZNEJ KDP/CMAS CMAS  (PGPKB)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym do głębokości 50 metrów z wykorzystaniem powietrza oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100% O2 dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.6 bar. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS ** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS PKB1 lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • stopień Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego w Konfiguracji Bocznej (PN2KB) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • 15 zalogowanych dekompresyjnych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia PN2,
 • posiadanie następującego sprzętu:
  • zestaw dwóch butli bocznych głównych,
  • kompensator pływalności o wyporności minimum 20 l,
  • dwa niezależne źródła wyporu,
  • 2 butle boczne typu stage o pojemności minimum 7 l jedna i 10 l druga „czyste tlenowo”,
  • 2 automaty oddechowe, w tym jeden z wężem o długości minimum 1,5 metra,
  • 2 automaty „czyste tlenowo” z manometrami HP,
  • 2 niezależne źródła światła, kołowrotki (może być jedna szpulka), 2 boje (żółta i czerwona/pomarańczowa),
  • 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski i 2 przyrządy do cięcia,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (11,5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (12 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum
3 dni szkoleniowych. Minimum 5 nurkowań w konfiguracji bocznej i z 2 butlami bocznymi typu stage,
w wodach otwartych do maksymalnej głębokości 50 m. Minimalny całkowity czas każdego nurkowania 30
min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie dekompresyjnej – 1,6 bar.

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Głębokiego Nurkowania Powietrznego KDP/CMAS (MGP) z uprawnieniami Instruktora Zaawansowanego Nurkowania w Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (MKB2).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem powietrza do 50 m.
 • Stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych typu stage z czystym tlenem albo mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40% (max. ppO2 – 1.6 bar).

Po kursie uczestnik otrzymuje

 • Wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Głębokiego Nurkowania Powietrznego w Konfiguracji Bocznej KDP/CMAS (PGPKB)

1.  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2.  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PGPKBT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Dwie ścieżki do uzyskania uprawnień nurkowania do 50 m.
 6. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PGPKB.
 7. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PGPKB.
 8. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PGPKB w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 9. Uprawnienia KDP/CMAS PGPKB.

PGPKBT2 ASPEKTY ZDROWOTNE NURKOWAŃ GŁĘBOKICH

 1. Ogólna sprawność fizyczna.
 2. Zapobieganie odwodnieniu.
 3. Aktywność fizyczna po nurkowaniu.
 4. Stres w nurkowaniu.

PGPKBT3 FIZYKA I PATOFIZJOLOGIA NURKOWANIA – POWTÓRZENIE ZAGADNIEŃ Z KURSU PN1 I PN2

 1. Frakcja, a ciśnienie parcjalne.
 2. Diament Daltona.
 3. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar mózgowy (%CNS).
 4. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar płucny (UPTD).
 5. Okienko tlenowe.

PGPKBT4 SPRZĘT I JEGO KONFIGURACJA DO NURKOWAŃ Z PRZYŚPIESZONĄ DEKOMPRESJĄ

 1. Redundancja elementów krytycznych życiowo, a prostota konfiguracji.
 2. Konfiguracja butli bocznych typu stage.
 3. Sprzęt do nurkowań nitroksowych (czystość tlenowa, kompatybilność tlenowa).
 4. Przyrządy do określania głębokości nurkowania i dekompresji.
 5. Sprzęt do zapisywania run-time.
 6. Sprzęt rekreacyjny do konfiguracji bocznej, a sprzęt do nurkowań głębokich.
 7. Rodzaje stosowanych D-ringów.
 8. Różne sposoby mocowania elementów dodatkowych.
 9. Sposoby umieszczania żółtej boi awaryjnej.
 10. Sprzęt do odprowadzania moczu.
 11. Sprzęt zwiększający komfort termiczny.

PGPKBT5 TECHNIKA NURKOWANIA Z BUTLAMI BOCZNYMI

 1. Analiza gazów i oznaczenie butli z gazami dekompresyjnym.
 2. Sposoby mocowania bocznych butli typu stage.
  • Konfiguracja obustronna.
 3. Umiejscowienie bogatszej mieszanki.
 4. Przypinanie i odpinanie bocznych butli typu stage (od dołu, od góry).
 5. Mocowanie latarki i narzędzi do cięcia.
 6. Procedura zmiany gazów dekompresyjnych.
 7. Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 8. Druga boja – jej przygotowanie i użycie.
 9. Użycie komputerów wielogazowych.
 10. Pomiar zużycia gazu (SAC).
 11. Pomiar odległości SOLO.
 12. Zapis run-time.
 13. Manewrowanie ciężarem, wyporem i oporem.
 14. Zasady bezpieczeństwa.
 15. Zasady przenoszenia sprzętu po nurkowaniach.
 16. Procedury awaryjne.
  • Zgubienie partnera.
  • Awaria bocznej butli typu stage.
  • Brak gazu z uwzględnieniem specyfiki nurkowania w konfiguracji bocznej.
  • Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka.
  • Dylematy moralne przy wydobywaniu poszkodowanego.
  • Sygnalizacja braku gazu na powierzchnię i procedury udzielania pomocy z powierzchni.
  • Asekuracja brzegowa oraz z jednostki pływającej.

PGPKBT6 NARKOZA AZOTOWA

 1. Narkoza azotowa – mechanizm powstawania.
 2. Wpływ tlenu na narkozę azotową – teoria Meyera-Overtona.
 3. Czynniki predysponujące.
 4. Minimalizowanie działania narkozy.
 5. Sposoby sprawdzenia czy partner jest w narkozie.

PGPKBT7 CHOROBA DEKOMPRESYJNA

 1. Dekompresja.
 2. Choroba dekompresyjna.
 3. Czynniki predysponujące.
 4. Objawy choroby dekompresyjnej.
 5. Zapobieganie chorobie dekompresyjnej.
 6. Pierwsza pomoc.

PGPKBT8 PLANOWANIE NURKOWAŃ Z PRZYŚPIESZONĄ DEKOMPRESJĄ

 1. Modele dekompresyjne (Buhlmann, GF Workmann, VPM).
 2. Drugi gaz dekompresyjny i jego idea.
 3. Planowanie maksymalnego czasu dennego.
  • Dekompresja wg. komputera.
  • Wyliczanie dekompresji „w locie”.
 4. Planowanie zużycia gazu dennego z dwoma niezależnymi butlami.
  • SAC.
  • Równomierne zużycie gazu.
  • Zasada 1/3.
  • Zmodyfikowana zasada Rock-Bottom.
 5. Planowanie zużycia gazu dekompresyjnego – zasada ½.
 6. Dobór butli pod względem pojemności.
 7. Analiza dostępnych programów dekompresyjnych z uwzględnieniem dwóch gazów dekompresyjnych oraz mieszanki dennej.
 8. Metody liczenia dekompresji „w locie.”
 9. Planowanie run-time (podstawowy, awaryjne).
 10. Planowanie ze względu na akwen nurkowania (stanowisko stałe, brak stanowiska).
 11. Zaplanowanie nurkowania dekompresyjnego na 50 m, sporządzenie run-time podstawowego i awaryjnych.

PGPKBTE SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PGPKBP1 KONFIGURACJA SPRZĘTU NA POWIERZCHNI WARSZTAT

 1. Konfiguracja bocznych butli głównych uprzęży, oraz worka.
 2. Konfiguracja obciążenia.
 3. Konfiguracja sprzętu dodatkowego i elementów dublowanych.
  • Automaty.
  • Kołowrotek/szpulka.
  • Boja dekompresyjna i awaryjna.
  • Zapasowa maska.
  • Światło.
  • Narzędzia do cięcia.
  • Narzędzia do liczenia dekompresji.
  • D-ringi.
 4. Konfiguracja bocznych butli typu stage.
 5. Oznaczenie bocznych butli typu stage.

PGPKBP2 NURKOWANIE DO 20 M ZE SPECJALISTYCZNYMI ĆWICZENIAMI TECHNICZNYMI – PEŁNA KONFIGURACJA

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Utrzymanie poprawnej pływalności i trymu podczas całego nurkowania.
 4. Pomiar SAC.
 5. Operowanie światłem.
 6. Dostęp do zaworów.
 7. Procedura awarii automatu podstawowego.
 8. Procedura braku gazu z uwzględnieniem specyfiki nurkowania w konfiguracji bocznej.
 9. Postępowanie przy utracie maski .
 10. Odległość solo.
 11. Ćwiczenia z 2 bocznymi butlami typu stage.
  • Odłożenie/podjęcie – jeśli pozwalają na to warunki.
  • Podpięcie od dołu, od góry.
  • Przekazanie partnerowi w toni.
  • Symulacja zmiany gazu.
  • Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 12. Żabka w przód i w tył.
 13. Helikopter/przewrót/obrót.
 14. Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 15. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 16. Omówienie nurkowania.

PGPKBP3 NURKOWANIE DO 20 M ZE SPECJALISTYCZNYMI ĆWICZENIAMI TECHNICZNYMI – PEŁNA KONFIGURACJA

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Utrzymanie poprawnej pływalności i trymu podczas całego nurkowania.
 4. Operowanie światłem.
 5. Dostęp do zaworów w masce i bez maski.
 6. Zdjęcie i założenie płetw.
 7. Ćwiczenia z 2 bocznymi butlami typu stage.
  • Odłożenie/podjęcie – jeśli pozwalają na to warunki.
  • Podpięcie od dołu, od góry.
  • Przekazanie partnerowi w toni.
  • Symulacja zmiany gazu.
  • Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 8. Ratownictwo przy zatruciu tlenem.
 9. Umiejętność obsługi własnego sprzętu – przyrządy do cięcia, zapasowe latarki.
 10. Doskonalenie wybranych zagadnień z PGPKBP1.
 11. Wypuszczenie boi dekompresyjnej i awaryjnej.
 12. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 13. Omówienie nurkowania.

PGPKBP4 NURKOWANIE BEZDEKOMPRESYJNE – GŁĘBOKOŚĆ (OK. 40 M) Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW DEKOMPRESYJNYCH Z ZAWARTOŚCIĄ TLENU POWYŻEJ 40% (PROWADZI INSTRUKTOR)

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie głębokie z dekompresją na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Realizacja run-time.
  • Symulowana dekompresja na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 4. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 5. Omówienie nurkowania (wyznaczenie wartości toksyczności mózgowej).

PGPKBP5 NURKOWANIE BEZDEKOMPRESYJNE – GŁĘBOKOŚĆ (OK. 30 M) Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW DEKOMPRESYJNYCH Z ZAWARTOŚCIĄ TLENU POWYŻEJ 40% (PROWADZĄ KURSANCI)

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, plany awaryjne, głębokość nurkowania, czas nurkowania, dobór mieszanin oddechowych.
 2. Zapis run-time.
 3. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 4. Nurkowanie głębokie z dekompresją na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Realizacja run-time.
  • Symulowana dekompresja na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie nurkowania (wyznaczenie wartości toksyczności mózgowej).

PGPKBP6 NURKOWANIE DEKOMPRESYJNE – GŁĘBOKOŚĆ 50M

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, plany awaryjne, głębokość nurkowania, czas nurkowania, dobór mieszanin oddechowych.
 2. Zapis run-time.
 3. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszanin oddechowych.
 4. Realizacja run-time z dekompresją na dwóch gazach dekompresyjnych.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie nurkowania (wyznaczenie wartości toksyczności mózgowej).

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept