PŁETWONUREK GŁĘBOKIEGO NURKOWANIA
POWIETRZNEGO KDP/CMAS (PGP)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym do głębokości 50 metrów z wykorzystaniem powietrza oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100% O2 dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 1.6 bar. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS ** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • stopień Zaawansowanego Płetwonurka Nitroksowego (PN2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • 15 zalogowanych dekompresyjnych nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia PN2,
 • posiadanie następującego sprzętu:
  • zestaw dwubutlowy,
  • kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 25l,
  • dwa niezależne źródła wyporu,
  • 2 butle boczne o pojemności minimum 7 l jedna i 10 l druga „czyste tlenowo”,
  • 2 automaty oddechowe, w tym jeden z wężem o długości minimum 1,5 metra,
  • 2 automaty „czyste tlenowo” z manometrami HP,
  • 2 niezależne źródła światła, kołowrotki (może być jedna szpulka), 2 boje (żółta i czerwona/pomarańczowa),
  • 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski i 2 przyrządy do cięcia,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.

 

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (11,5 godziny) oraz zajęcia praktyczne (12 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 3 dni szkoleniowych. Minimum 5 nurkowań w zestawie dwubutlowym i z 2 butlami bocznymi w wodach otwartych do maksymalnej głębokości 50m. Minimalny całkowity czas każdego nurkowania 30 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie dekompresyjnej – 1,6 bar.

 

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka Głębokiego Nurkowania Powietrznego KDP/CMAS (MGP).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 3

 

Uprawnienia:

 • Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem powietrza do 50 m.
 • Stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem albo mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40% (max. ppO2 – 1.6 bar).

 

Po kursie uczestnik otrzymuje

 • Wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat Płetwonurka Głębokiego Nurkowania Powietrznego
  KDP/CMAS (PGP).

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PGPT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Dwie ścieżki do uzyskania uprawnień nurkowania do 50 m.
 6. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PGP.
 7. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PGP.
 8. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PGP w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 9. Uprawnienia KDP/CMAS PGP.

 
PGPT2 ASPEKTY ZDROWOTNE NURKOWAŃ GŁĘBOKICH

 1. Ogólna sprawność fizyczna.
 2. Zapobieganie odwodnieniu.
 3. Aktywność fizyczna po nurkowaniu.
 4. Stres w nurkowaniu.

PGPT3 FIZYKA I PATOFIZJOLOGIA NURKOWANIA – POWTÓRZENIE ZAGADNIEŃ Z KURSU PN1 I PN2

 1. Frakcja, a ciśnienie parcjalne.
 2. Diament Daltona.
 3. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar mózgowy (%CNS).
 4. Toksyczne działanie tlenu, objawy, pierwsza pomoc – zegar płucny (UPTD).
 5. Okienko tlenowe.

PGPT4 SPRZĘT I JEGO KONFIGURACJA DO NURKOWAŃ Z PRZYŚPIESZONĄ DEKOMPRESJĄ

 1. Redundancja elementów krytycznych życiowo a prostota konfiguracji.
 2. Konfiguracja butli bocznych.
 3. Sprzęt do nurkowań nitroksowych (czystość tlenowa, kompatybilność tlenowa.
 4. Przyrządy do określania głębokości nurkowania i dekompresji.
 5. Sprzęt do zapisywania run-time.
 6. Sposoby umieszczania żółtej boi awaryjnej.
 7. Sprzęt do odprowadzania moczu.
 8. Sprzęt zwiększający komfort termiczny.

PGPT5 TECHNIKA NURKOWANIA Z BUTLAMI BOCZNYMI

 1. Analiza gazów i oznaczenie butli z gazami dekompresyjnym.
 2. Sposoby mocowania butli bocznych:
  • konfiguracja lewostronna,
  • konfiguracja obustronna.
 3. Umiejscowienie bogatszej mieszanki.
 4. Przypinanie i odpinanie butli bocznych.
 5. Procedura zmiany gazów dekompresyjnych.
 6. Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 7. Druga boja – jej przygotowanie i użycie.
 8. Użycie komputerów wielogazowych.
 9. Pomiar zużycia gazu (SAC).
 10. Pomiar odległości SOLO.
 11. Zapis run-time.
 12. Manewrowanie ciężarem, wyporem i oporem.
 13. Zasady bezpieczeństwa.
 14. Zasady przenoszenia sprzętu po nurkowaniach.
 15. Procedury awaryjne.
  • Zgubienie partnera.
  • Awaria butli bocznej.
  • Brak gazu.
  • Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka.
  • Dylematy moralne przy wydobywaniu poszkodowanego.
  • Sygnalizacja braku gazu na powierzchnię i procedury udzielania pomocy z powierzchni.
  • Asekuracja brzegowa oraz z jednostki pływającej.

PGPT6 NARKOZA AZOTOWA

 1. Narkoza azotowa – mechanizm powstawania.
 2. Wpływ tlenu na narkozę azotową – teoria Meyera-Overtona.
 3. Czynniki predysponujące.
 4. Minimalizowanie działania narkozy.
 5. Sposoby sprawdzenia czy partner jest w narkozie.

PGPT7 CHOROBA DEKOMPRESYJNA

 1. Dekompresja.
 2. Choroba dekompresyjna.
 3. Czynniki predysponujące.
 4. Objawy choroby dekompresyjnej.
 5. Zapobieganie chorobie dekompresyjnej.
 6. Pierwsza pomoc.

PGPT8 PLANOWANIE NURKOWAŃ Z PRZYŚPIESZONA DEKOMPRESJĄ

 1. Modele dekompresyjne (Buhlmann, GF Workmann, VPM).
 2. Drugi gaz dekompresyjny i jego idea.
 3. Planowanie maksymalnego czasu dennego.
  • Dekompresja wg komputera.
  • Wyliczanie dekompresji „w locie”.
 4. Planowanie zużycia gazu dennego.
  • SAC.
  • Zasada 1/3.
  • Zasada Rock-Bottom.
 5. Planowanie zużycia gazu dekompresyjnego – zasada ½.
 6. Dobór butli pod względem pojemności.
 7. Analiza dostępnych programów dekompresyjnych z uwzględnieniem dwóch gazów dekompresyjnych oraz mieszanki dennej.
 8. Metody liczenia dekompresji „w locie.”
 9. Planowanie run-time (podstawowy, awaryjne).
 10. Planowanie ze względu na akwen nurkowania (stanowisko stałe, brak stanowiska).
 11. Zaplanowanie nurkowania dekompresyjnego na 50 m, sporządzenie run-time podstawowego i awaryjnych.

PGPTE SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.
 4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 


PGPP1 KONFIGURACJA SPRZĘTU NA POWIERZCHNI WARSZTAT

 1. Konfiguracja zestawu dwubutlowego.
 2. Konfiguracja sprzętu dodatkowego i elementów dublowanych.
  • Automaty.
  • Kołowrotek/szpulka.
  • Boja dekompresyjna i awaryjna.
  • Zapasowa maska.
  • Światło.
  • Narzędzia do cięcia.
  • Narzędzia do liczenia dekompresji.
  • D-ringi.
 3. Konfiguracja obciążenia.
 4. Konfiguracja butli bocznych.
 5. Oznaczenie butli bocznych.

PGPP2 NURKOWANIE DO 20 M ZE SPECJALISTYCZNYMI ĆWICZENIAMI TECHNICZNYMI – PEŁNA KONFIGURACJA

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Utrzymanie poprawnej pływalności i trymu podczas całego nurkowania.
 4. Pomiar SAC.
 5. Operowanie światłem.
 6. Dostęp do zaworów.
 7. Procedura awarii automatu podstawowego.
 8. Procedura braku gazu.
 9. Postępowanie przy utracie maski.
 10. Odległość solo.
 11. Ćwiczenia z 2 butlami bocznymi.
  • Odłożenie/podjęcie – jeśli pozwalają na to warunki.
  • Przekazanie partnerowi w toni.
  • Symulacja zmiany gazu.
  • Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 12. Żabka w przód i w tył.
 13. Helikopter/przewrót/obrót.
 14. Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 15. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 16. Omówienie nurkowania.

PGPP3 NURKOWANIE DO 20 M ZE SPECJALISTYCZNYMI ĆWICZENIAMI TECHNICZNYMI – PEŁNA KONFIGURACJA

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Utrzymanie poprawnej pływalności i trymu podczas całego nurkowania.
 4. Operowanie światłem.
 5. Dostęp do zaworów w masce i bez maski.
 6. Zdjęcie i założenie płetw.
 7. Ćwiczenia z 2 butlami bocznymi.
  • Odłożenie/podjęcie – jeśli pozwalają na to warunki.
  • Przekazanie partnerowi w toni.
  • Symulacja zmiany gazu.
  • Klarowanie sprzętu po użyciu gazu dekompresyjnego.
 8. Ratownictwo przy zatruciu tlenem.
 9. Umiejętność obsługi własnego sprzętu – przyrządy do cięcia, zapasowe latarki.
 10. Doskonalenie wybranych zagadnień z PGPP1.
 11. Wypuszczenie boi dekompresyjnej i awaryjnej.
 12. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 13. Omówienie nurkowania.

 
PGPP4 NURKOWANIE BEZDEKOMPRESYJNE – GŁĘBOKOŚĆ (OK. 40 M) Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW DEKOMPRESYJNYCH Z ZAWARTOŚCIĄ TLENU POWYŻEJ 40% (PROWADZI INSTRUKTOR)

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie głębokie z dekompresją na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Realizacja run-time.
  • Symulowana dekompresja na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 4. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 5. Omówienie nurkowania (wyznaczenie wartości toksyczności mózgowej).

PGPP5 NURKOWANIE BEZDEKOMPRESYJNE – GŁĘBOKOŚĆ (OK. 30 M) Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW DEKOMPRESYJNYCH Z ZAWARTOŚCIĄ TLENU POWYŻEJ 40% (PROWADZĄ KURSANCI)

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, plany awaryjne, głębokość nurkowania, czas nurkowania, dobór mieszanin oddechowych.
 2. Zapis run-time.
 3. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 4. Nurkowanie głębokie z dekompresją na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Realizacja run-time.
  • Symulowana dekompresja na dwóch gazach dekompresyjnych.
  • Wypuszczenie boi dekompresyjnej.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie nurkowania (wyznaczenie wartości toksyczności mózgowej).

 

PGPP6 NURKOWANIE DEKOMPRESYJNE – GŁĘBOKOŚĆ 50 M

 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, plany awaryjne, głębokość nurkowania, czas nurkowania, dobór mieszanin oddechowych.
 2. Zapis run-time.
 3. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszanin oddechowych.
 4. Realizacja run-time z dekompresją na dwóch gazach dekompresyjnych.
 5. Wynurzenie, wyjście z wody, zdjęcie i demontaż sprzętu.
 6. Omówienie nurkowania (wyznaczenie wartości toksyczności mózgowej).

Zapisz

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept