PŁETWONUREK W ZESTAWIE BUTLOWYM KDP/CMAS (PZB)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zestawie butlowym. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił wybrać i skonfigurować sprzęt, zaplanować i wykonać nurkowanie w zestawie butlowym, sprawdzić przed i obsłużyć po nurkowaniu całą konfigurację oraz stosować procedury bezpieczeństwa.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 14 lat,
 • posiadanie stopnia Płetwonurka Eksploratora KDP/CMAS (PE),
 • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
 • orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

 

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (8 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. Minimum 3 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień i łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

 

Kadra kursu:

 • Instruktor Płetwonurka w Zestawie Butlowym KDP/CMAS (MZB).
 • Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

 

Po kursie uczestnik otrzymuje

 • Wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS oraz certyfikat Płetwonurka Zestawu Butlowego KDP/CMAS (PZB).

1.  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2.  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PZBT1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE I WARUNKI WSTĘPNE

 1. Przedstawienie organizatora kursu.
 2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
 3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/, nurkowania stażowe, opłaty).
 4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
 5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PZB.
 6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PZB.
 7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PZB w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura stopni nurkowych.
 8. Uprawnienia KDP/CMAS PZB.

PZBT2 BUDOWA ZESTAWU BUTLOWEGO I TYPY ZESTAWÓW

 1. Wprowadzenie.
 2. Typy zestawów butlowych.
 3. Zasadność nurkowania w zestawach butlowych.
 4. Rodzaje manifoldów, zalety, wady i zagrożenia.

PZBT3 KONFIGURACJA SPRZĘTU PODSTAWOWEGO

 1. Wyposażenie podstawowe płetwonurka nurkującego w zestawie butlowym.
 2. Zasady stosowane do konfiguracji zestawu butlowego.
 3. Automaty oddechowe w zestawach butlowych.
 4. Urządzenia wypornościowe stosowane do zestawów butlowych.
 5. Systemy balastowe.
 6. Optymalna konfiguracja zestawu.
 7. Ergonomia i bezpieczeństwo konfiguracji.

PZBT4 KONFIGURACJA SPRZĘTU POMOCNICZEGO

 1. Wyposażenie pomocnicze płetwonurka nurkującego w zestawie butlowym. (latarka główna, latarka zapasowa, boja dekompresyjna, szpulka, butla argonowa).
 2. Rozmieszczenie pomocniczych elementów wyposażenia w konfiguracji.
 3. Sposoby mocowania.
 4. Ergonomia i bezpieczeństwo konfiguracji.

PZBT5 TECHNIKA NURKOWANIA W ZESTAWIE BUTLOWYM

 1. Pozycja ciała pod wodą (trym, przechył).
 2. Pływalność (statyczna, dynamiczna) oraz rozszerzone techniki pływania w płetwach.
 3. Procedury awaryjne.

PZBET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
 2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
 3. Wpis do książki płetwonurka.Zakończenie kursu.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


PZBP1 KONFIGURACJA SPRZĘTU DO NURKOWAŃ W ZESTAWIE BUTLOWYM – ĆWICZENIA  PRAKTYCZNE NA POWIERZCHNI

 1. Elementy wyposażenia podstawowego (zestaw butlowy, skrzydło z płytą, 2 automaty oddechowe, balast).
 2. Prawidłowa konfiguracja: wyporność worka w stosunku do rodzaju butli, ułożenie automatów oddechowych, długość węży.
 3. Elementy wyposażenia pomocniczego (latarka, latarka zapasowa, narzędzie do cięcia, boja dekompresyjna, szpulka).
 4. Miejsce pomocniczych elementów w konfiguracji sprzętu, sposoby mocowania i używania.
 5. Ergonomia i bezpieczeństwo konfiguracji.
 6. Przygotowanie do nurkowania oraz sprawdzenie sprzętu.

PZBP2 NURKOWANIE Z ZAAWANSOWANYMI ELEMENTAMI TECHNIKI NURKOWANIA

 1. Prawidłowe wyważenie i zanurzenie w „pełnym” zestawie butlowym.
 2. Prawidłowa pozycja ciała pod wodą.
 3. Dynamiczna pływalność zerowa.
 4. Statyczna pływalność zerowa.
 5. Doskonalenie prawidłowej pracy płetw.
 6. Praktyczna weryfikacja konfiguracji sprzętu podstawowego i pomocniczego.
 7. Próba dosięgnięcia do zaworów w kontakcie z dnem/ platformą.
 8. Prawidłowe wyważenie przy 50 ata.
 9. Wyjście z wody, zdjęcie sprzętu nurkowego.
 10. Omówienie nurkowania (korekta konfiguracji sprzętu, o ile istnieje taka konieczność).

PZBP3 NURKOWANIE Z ELEMENTAMI AUTORATOWNICTWA

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 2. Doskonalenie pływalności zerowej w toni (pływalność dynamiczna, pływalność statyczna – zawiśnięcie w toni).
 3. Niepełne zakręcenie zaworów w kontakcie z platformą/dnem.
 4. Procedura zamknięcia gazu głównego i przejścia na automat zapasowy (backup) w kontakcie z platformą/ dnem.
 5. Wypuszczenie boi z głębokości przystanku bezpieczeństwa, w kontakcie z platformą/dnem.
 6. Odbycie przystanku bezpieczeństwa z wykorzystaniem boi i szpulki.
 7. Wynurzenie ze zwijaniem szpulki.
 8. Wyjście z wody i zdjęcie sprzętu nurkowego.
 9. Omówienie nurkowania.

PZBP4 NURKOWANIE Z PROCEDURAMI AWARYJNYMI

 1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
 2. Trym i doskonalenie pływalności.
 3. Pełna procedura zamknięcia gazu w toni (zamknięcie manifoldu i automatu głównego, przejście na automat zapasowy, odkręcenie zaworu i manifoldu, zakręcenie zaworu backupu i przejście na automat główny).
 4. Procedura wynurzania awaryjnego z partnerem (instruktorem, sygnalizacja „brak gazu”, podanie automatu z długim wężem, wspólne wyjście awaryjne do głębokości 5 m i powrót na własny automat oddechowy).
 5. Wypuszczenie boi z głębokości przystanku bezpieczeństwa, w toni.
 6. Odbycie przystanku bezpieczeństwa z wykorzystaniem boi i szpulki sygnalizacyjnej.
 7. Wynurzenie ze zwijaniem szpulki.
 8. Wyjście z wody i zdjęcie sprzętu nurkowego.
 9. Omówienie i analiza nurkowania.

Zapisz

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept