PŁETWONUREK W SKAFANDRZE SUCHYM KDP/CMAS (PSS)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie
w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub stopnia innej organizacji uprawniającego do nurkowania
na głębokości min. 18 m,
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia:
Zajęcia teoretyczne (7 godzin) oraz zajęcia praktyczne (5 godzin) należy zrealizować w ciągu minimum
1-go dnia szkoleniowego. Minimum 2 nurkowania w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich
do posiadanych uprawnień o łącznym czasie nie mniejszym niż 40 minut.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Kadra kursu:
• Instruktor Nurkowania w Suchych Skafandrach KDP/CMAS (MSS).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i certyfikat Płetwonurka w Skafandrze
Suchym KDP/CMAS (PSS).

5.1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

5.2 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNE


PSST1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

1. Przedstawienie organizatora kursu.
2. Przedstawienie uczestników i kadry kursu.
3. Sprawdzenie warunków wstępnych uczestnictwa w kursie (badania lekarskie, warunki wstępne /certyfikaty/,
nurkowania stażowe, opłaty).
4. Zapoznanie uczestników z infrastrukturą bazy/obozu.
5. Cel i wartość szkolenia KDP/CMAS PSS.
6. Przebieg szkolenia KDP/CMAS PSS.
7. Znaczenie szkolenia KDP/CMAS PSS w indywidualnym rozwoju nurka, dalsze etapy szkolenia, struktura
stopni nurkowych.
8. Uprawnienia KDP/CMAS PSS.

PSST2 BUDOWA SKAFANDRÓW SUCHYCH

1. Problemy termoregulacji płetwonurka.
2. Typy skafandrów suchych i ich charakterystyka:
• neoprenowe,
• powłokowe.
3. Powłoka, zawory, zamki, uszczelnienia, wyposażenie dodatkowe.
4. Zasady doboru skafandra suchego – przeznaczenie, konstrukcja, cechy użytkowe.
5. Ocieplacze do skafandrów suchych, bielizna, skarpety.
6. Dodatkowe rozwiązania techniczne podwyższające komfort cieplny.
7. Systemy zasilania skafandrów suchych.
8. Nawadnianie organizmu przed nurkowaniem, wydalanie moczu.

PSST3 TECHNIKA NURKOWANIA W SKAFANDRACH SUCHYCH

1. Przygotowanie skafandra suchego do nurkowania.
2. Zakładanie skafandra suchego.
3. Omówienia obsługi zaworów dopustowego i upustowego.
4. Zanurzanie.
5. Nurkowanie w toni.
6. Wynurzanie z kontrolą pływalności przy użyciu skafandra i kamizelki.
7. Systemy balastowo-wypornościowe – dobór, zasady obsługi.
8. Obsługa skafandra suchego po nurkowaniu – zdejmowanie, suszenie, konserwacja, naprawy i przechowywanie.

PSST4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Redundancja wyporności (suchy skafander, kamizelka).
2. Bezpieczeństwo, a system balastowo-wypornościowy.
3. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:
• utrata pływalności (plus/minus),
• pozycja nogami do góry,
• zablokowanie zaworu dopustowego/upustowego,
• zalanie skafandra.

PSSET SPRAWDZIAN WIEDZY TEORETYCZNEJ I ZAKOŃCZENIE KURSU

1. Test pisemny sprawdzający umiejętności teoretyczne (20 pytań).
2. Wypisanie wniosku o certyfikat.
3. Wpis do książki płetwonurka.
4. Zakończenie kursu.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

PSSP1 DOBÓR OCIEPLACZA I SKAFANDRA NA POWIERZCHNI

1. Dobór ocieplacza.
2. Dobór skafandra.
3. Poprawne założenie skafandra.
4. Przysiad, uklęknięcie, dostęp do zaworów.
5. Poprawne zdjęcie i złożenie skafandra suchego.
6. Konfiguracja automatu oddechowego – dodatkowy wężyk do inflacji skafandra.

PSSP2 TECHNIKA NURKOWANIA W SKAFANDRACH SUCHYCH

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
2. Poprawne założenie skafandra suchego.
3. Wejście do wody, regulacja pływalności za pomocą skafandra.
4. Ćwiczenia w obsłudze zaworów na powierzchni.
5. Ćwiczenia techniczne na małej głębokości (przewrót, śruba… itp.).
6. Ćwiczenia techniczne przy linie opustowej na średniej głębokości.
7. Wyrównywanie pływalności za pomocą skafandra oraz kamizelki.
8. Wynurzenie na powierzchnię i wyjście z wody.
9. Zdjęcie suchego skafandra i demontaż sprzętu.
10. Omówienie nurkowania.

PSSP3 ZAAWANSOWANE ELEMENTY TECHNIKI NURKOWANIA W SUCHYCH SKAFANDRACH
– SYTUACJE AWARYJNE

1. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem.
2. Kontrola pływalności wyłącznie przy pomocy zaworów skafandra – w pozycjach: głową „dół” i „do
góry” podczas nurkowania na średnią głębokość.
3. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych (utrata kontroli pływalności):
• wypięcie i wpięcie wężyka od suchego skafandra,
• awaryjne wypuszczenie gazu przez manszetę szyjną i nadgarstkową,
• niekontrolowane wynurzenie,
• procedura autoratowania na powierzchni po awaryjnym wynurzeniu,
• utrata balastu,
• zalanie skafandra.
4. Wynurzenie na powierzchnię i wyjście z wody.
5. Zdjęcie suchego skafandra i demontaż sprzętu.
6. Omówienie nurkowania.

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept