PŁETWONUREK KDP/CMAS * (P1)
W SKAFANDRZE SUCHYM (PSS)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu
nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania do głębokości 20 metrów w systemie partnerskim
z płetwonurkiem o takich samych lub wyższych kwalifikacjach oraz wiedzę teoretyczną i umiejętności
praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania
(wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia
(tylko dla osób pełnoletnich).
Przebieg szkolenia
Zajęcia teoretyczne (19 godzin) oraz zajęcia praktyczne (25 godzin) należy przeprowadzić w ciągu minimum
7 dni szkoleniowych. Minimum 12 nurkowań w wodach otwartych, o łącznym czasie pobytu pod
wodą minimum 200 minut. Pierwsze dwa nurkowania mogą odbyć się na basenie.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS posiadający uprawnienia Instruktora Nurkowania w Suchych
Skafandrach KDP/CMAS (MSS).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 4
Uprawnienia:
Nurkować bezdekompresyjnie do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby
o kwalifikacjach KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnych kwalifikacjach innej organizacji oraz nurkowania
w skafandrze suchym.
Po kursie uczestnik otrzymuje wpisy do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat
KDP/CMAS*(P1) oraz certyfikat Płetwonurka w Skafandrze Suchym KDP/CMAS (PSS).

1. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

2.  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA*

ZAJĘCIA TEORETYCZNE / ZAJĘCIA PRAKTYCZNE


* według istniejących programów P1 i PSS
Wszystkie zajęcia na kursie odbywają się w Suchym Skafandrze.

Zapisz

Zapisz

WARTO ZOBACZYĆ
Kurs nurkowania dla początkujących
Rozpocznij z nami przygodę życia.
Zobacz

Nurkowania turystyczne
Czyste jezioro i piękne widoki, zobacz sam
Zobacz

Podwodna wycieczka nurkowa
Zasmakuj nurkowania w asyscie instruktora
Zobacz
Realizacja: Inter Concept