Stopnie federacji innych niż cmas

24 Lut

Chcąc przeciwdziałać dyskryminowaniu płetwonurków różnych stopni, a także ze względów bezpieczeństwa, aby w głównej mierze zapobiec częstym sytuacjom awaryjnym powodowanym przez nieprawidłowo wyszkolonych płetwonurków, zdecydowałem się wprowadzić w bazie Klubu Płetwonurków Active Divers następującą tabelę uznawania stopni nurkowych nadanych przez federacje inne niż CMAS:

Open Water Diver
osoba legitymująca się uprawnieniami OWD jest traktowana jak płetwonurek P1 CMAS. Może również roższeżyć swoje umięjetności nurkowe korzystając  z: oferta dla OWD i AOWD.

Advanced Open Water Diver
osoba legitymująca się uprawnieniami AOWD jest traktowana jak płetwonurek P2 CMAS. Może również roższeżyć swoje umięjetności nurkowe korzystając z: oferta dla OWD i AOWD.

Rescue Diver
osoba legitymująca się uprawnieniami RD jest traktowana jak płetwonurek P2 CMAS. Może również roższeżyć swoje umięjetności nurkowe korzystając z: oferta dla OWD i AOWD.

Divemaster, Divecon, itd. – osoby te są traktowane jak płetwonurk P3 CMAS z tym jednak ograniczeniem, że maksymalna głębokość ich nurkowań przy oddychaniu sprężonym powietrzem wynosi 40 metrów, nie zaś 50 metrów, jak to ma miejsce w przypadku płetwonurków P3 CMAS..

Instruktorzy płetwonurkowania innych niż CMAS federacji są traktowani z należytym temu zawodowi szacunkiem i mogą skorzystać z klubowej oferty dla instruktorów (informacje pod numerem tel. 530 303 656) z tym jednak ograniczeniem, że maksymalna głębokość ich nurkowań przy oddychaniu sprężonym powietrzem wynosi 40 metrów, nie zaś 50 metrów, jak to ma miejsce w przypadku instruktorów CMAS.

Ponieważ niniejsze zarządzenie dotyczy bezpośrednio kwestii bezpieczeństwa bazy, jest oczywiste, że wydanie go należy do wyłącznych uprawnień Szefa Szkolenia bazy. Zarządzenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym, z chwilą ogłoszenia. Procedura odwoławcza nie przysługuje. „Negocjacje” nie będą prowadzone.

Szef Szkolenia
Klubu Płetwonurków Active Divers

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept