Realizujemy następujące kursy nurkowe, techniczne szkolenia specjalistyczne w federacji CMAS:

Płetwonurek Nitroksowy (PN1)
Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2)
Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy w Konfiguracji Bocznej (PN2KB)
Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznego (PGP)
Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznegow Konfiguracji Bocznej (PGPKB)
Przygotowanie Mieszanin Oddechowych (GB)
Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB)
Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB)

(by poznać szczegóły wybierz z menu po lewej stronie odpowiednią pozycję).

Program szkolenia CMAS techniczny

 

Zapisz

Zapisz