KURS PŁETWONUREK POSZUKIWACZ – WYDOBYWCA CMAS PPW

Uczestnik kursu PPW zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie podstaw poszukiwania i wydobywania przedmiotów. Szkolenie w poszukiwaniu i wydobywaniu obiektów jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności i możliwości płetwonurka.
Szkolenie trwa jeden dzień, obejmuje wykłady, zajęcia praktyczne na powierzchni oraz dwa nurkowania w jeziorze. Nurkowie poszukują pamiątkowych monet, wydanych przez Mennicę Polską na zlecenie naszego klubu. Monety te, po ich odnalezieniu, stają się własnością ćwiczącego.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 690 PLN, w weekendy 890 PLN. W podaną cenę wliczono wyłącznie: szkolenie, bicie butli oraz egzamin. Cena kursu nie zawiera wypożyczenia sprzętu.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie stopnia P1 i PE lub certyfikatu innej organizacji uprawniającego do nurkowań na głębokość min. 30 m

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2017 do 14.05.2017 oraz od 27.05.2017 – 23.06.2017, a także od 12.08.2017 – 20.08.2017.
DOKUMENTY CMAS

Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi dla nurka kończącego kurs specjalistyczny – 100 zł (wpis do książki płetwonurka oraz międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.
ZAPISY

Na każdy kurs PPW można przyjechać bez uprzedzenia w dniu jego rozpoczęcia, na odprawę o godz. 10.00.

Szczegółowy program szkolenia CMAS