KURS PŁETWONUREK EKSPLORATOR CMAS PE

Wykonanie głębokiego nurkowania wymaga wiedzy i umiejętności wykraczających poza poziom szkolenia podstawowego. Wiele podwodnych atrakcji znajduje się poniżej 20 m. Czasem, aby je dokładnie obejrzeć, trzeba wydłużyć czas nurkowania na tych głębokościach lub wykonać kilka nurkowań kolejno. Zaplanowanie nurkowania, zabranie wystarczającej ilości powietrza oraz precyzyjne wykonanie dekompresji są umiejętnościami kluczowymi dla głęboko nurkującego nurka.
Szkolenie trwa dwa dni, obejmuje wykłady, zajęcia praktyczne na powierzchni oraz cztery nurkowania w jeziorze w zakresie głębokości do 30 m.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 990 PLN, w weekendy 1190 PLN. W podaną cenę wliczono wyłącznie: szkolenie, bicie butli oraz egzamin. Cena kursu nie zawiera wypożyczenia sprzętu.
Szkolenie PE jest szkoleniem specjalistycznym, w znacznym stopniu rozszerzającym wiedzę, umiejętności i możliwości płetwonurka. Jego ukończenie jest jednym z warunków przystąpienia do kursu P2.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest posiadanie stopnia P1 lub OWD oraz PNA i PNO jak również 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10m po uzyskaniu P1.
Ukończenie szkolenia pozwala na wykonywanie nurkowań w charakterze partnera nurkowego do głębokości 30m, w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum P2 KDP/CMAS** lub równorzędnych innej organizacji (czyli co najmniej divemastera).

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2017 do 14.05.2017 oraz od 27.05.2017 – 23.06.2017, a także od 12.08.2017 – 20.08.2017.
DOKUMENTY CMAS

Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi dla nurka kończącego kurs specjalistyczny – 100 zł (wpis do książki płetwonurka oraz międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.
ZAPISY

Na każdy kurs PE można przyjechać bez uprzedzenia w dniu jego rozpoczęcia, na odprawę o godz. 10.00.

 

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept