PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY SREBRNY KDP/CMAS (PMS)

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie
sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 6 m z instruktorem lub rodzicem (opiekunem
prawnym) mającym odpowiednie kwalifikacje nurkowe.
 
Warunki uczestnictwa w kursie:
• posiadanie stopnia płetwonurka młodzieżowego brązowego – PMB,
• ukończone 10 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).
 
Przebieg szkolenia:
Lekcje i zajęcia praktyczne –minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:
• 3 nurkowania na głębokości 3–6 m w wodach otwartych,
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
 
Uprawnienia:
• Nurkowanie do głębokości 6 m w basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem bądź z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS**(P2) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
• Nurkowanie do głębokości 2 m wyłącznie na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS*(P1) lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji.
 
Kadra kursu:
• Instruktor Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (MPM).
• Maksymalna liczba kursantów na 1 instruktora dla zajęć pod wodą: 2
 
Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, międzynarodowy
certyfikat KDP/CMAS (PMS) oraz mały pakiet płetwonurka młodzieżowego.

1.  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


2.  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE


PMSTP1 NURKOWANIE PRZYPOMINAJĄCE – DO 5 M
1. Powtórzenie informacji o sprzęcie.
2. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
3. Powtórzenie i doskonalenie ćwiczeń z zakresu stopnia brązowego.
4. Pływanie po powierzchni w kompletnym sprzęcie płetwonurka.
5. Napełnianie na powierzchni kamizelki ratowniczo-wypornościowej ustami i za pomocą inflatora.
6. Utrzymanie zaplanowanej głębokości i kierunku podczas pływania pod wodą.
7. Nauka samodzielnej obsługi kamizelki ratowniczo-wypornościowej.
8. Ćwiczenia w opróżnianiu maski z wody oraz w szukaniu automatu oddechowego (maksymalna głębokość 2 m).
9. Omówienie fizyki nurkowania (czwartego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS).
 
PMSTP2 NURKOWANIE Z ELEMENTAMI PARTNERSTWA – DO 6 M
1. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
2. Pływanie po powierzchni wody parami, połączone z oddychaniem z jednej rurki oddechowej.
3. Nurkowanie pod wodą z partnerem.
4. Oddychanie z instruktorem z jednego automatu (octopusa).
5. Wymiana znaków pomiędzy partnerami.
6. Wzajemna asekuracja podczas wchodzenia i wychodzenia z wody.
7. Omówienie ratownictwa i ochrony środowiska (piątego i szóstego rozdziału podręcznika PM KDP/CMAS).
 
PMSTP3 DOSKONALENIE TECHNIKI NURKOWANIA – DO 6 M
1. Przygotowanie do nurkowania, przyłączenie butli do kamizelki, automatu do butli, sprawdzenie zamontowanego wyposażenia (ciśnienie, praca automatu).
2. Oddychanie z instruktorem z jednego automatu (octopusa).
3. Opróżnianie maski z wody.
4. Wymiana znaków pomiędzy partnerami.
5. Doskonalenie pływalności.
6. Wzajemna asekuracja podczas wchodzenia i wychodzenia z wody.
 
PMSTP4 QUIZ SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ
1. Wylosowanie przez kursanta 5 kart kontrolnych i udzielenie właściwej odpowiedzi na co najmniej 4
spośród nich.

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept