KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY – PMB, PMS, PMZ

Kursy nurkowania dla dzieci i młodzieży odbywają się przez cały czas funkcjonowania bazy od 26.06.2017 do 17.09.2017 (a jeśli we wrześniu będzie ciepło to do końca września).

Do dzieci, które ukończyły 8 lat, a nie ukończyły jeszcze 14 lat, skierowana jest oferta kursu na stopień Płetwonurka Młodzieżowego – Junior Scuba Diver. Ten kurs w naszej bazie jest bardzo rozbudowany w stosunku do standardowego, spotykanego na rynku, nawet w innych bazach KDP/CMAS ponieważ stawiamy na bezpieczeństwo jako najważniejszy element. Wprowadziliśmy nawet, dla chętnych, nurkowanie nocne (dla PMZ), a nawet zajęcia w komorze dekompresyjnej, czego nie ma w żadnej innej bazie w Polsce. Oczywiście żadne z tych zajęć nie są obowiązkowe, stanowią jednak znaczne rozwinięcie i wzbogacenie programu. Przebieranie się w skafandry przed nurkowaniem i ze skafandrów po nurkowaniu odbywa się w ciepłym pomieszczeniu, baza jest wyposażona w dziecięce rozmiary skafandrów i butle nurkowe o małej objętości i ciężarze – zależnie od sprawności fizycznej uczestnika kursu stosujemy butle 4 lub 7 litrowe. Nasi szkoleniowcy mają odpowiednie uprawnienia.

PMB Płetwonurek Młodzieżowy stopień Brązowy, ukończone 8 lat.
Kurs trwa 1 dzień i składa się z zajęć teoretycznych oraz 2 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 690 PLN, w weekendy 790 PLN

PMS Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny, wiek 9-10 lat.
Kurs trwa 2 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 3 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 890 PLN, w weekendy 990 PLN

PMZ Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty, wiek 11-13 lat.
Kurs trwa 3 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 5 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 1090 PLN, w weekendy 1190 PLN

Konieczna jest zgoda obojga rodziców i obecność rodzica lub opiekuna w czasie pomiędzy zajęciami.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2017 do 14.05.2017 oraz od 27.05.2017 – 23.06.2017, a także od 12.08.2017 -20.08.2017.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Licencja PMB – Płetwonurka Młodzieżowego stopień Brązowy kosztuje 270 zł – w tę cenę wliczona jest książka nurka, międzynarodowy certyfikat, log book, dodatkowy Podręcznik Płetwonurka Młodzieżowego, bawełniany T-shirt z flagą nurkową i inne zabawki dydaktyczne np. kolorowe karty egzaminacyjne, naszywki, plakietki itp. Dla PMS – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny i PMZ – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty opłata za wystawienie międzynarodowego certyfikatu wynosi 100 zł. Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY
Na każdy kurs PMB, PMS i PMZ można przyjechać bez uprzedzenia w dniu jego rozpoczęcia, na odprawę o godz. 10.00.

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMB)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMS)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMZ)