KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY – PMB, PMS, PMZ

Kursy nurkowania dla dzieci i młodzieży odbywają się przez cały czas funkcjonowania bazy.

Do dzieci, które ukończyły 8 lat, a nie ukończyły jeszcze 14 lat, skierowana jest oferta kursu na stopień Płetwonurka Młodzieżowego – Junior Scuba Diver. Ten kurs w naszej bazie jest bardzo rozbudowany w stosunku do standardowego, spotykanego na rynku, nawet w innych bazach KDP/CMAS ponieważ stawiamy na bezpieczeństwo jako najważniejszy element. Wprowadziliśmy nawet, dla chętnych, nurkowanie nocne (dla PMZ), a nawet zajęcia w komorze dekompresyjnej, czego nie ma w żadnej innej bazie w Polsce. Oczywiście żadne z tych zajęć nie są obowiązkowe, stanowią jednak znaczne rozwinięcie i wzbogacenie programu. Przebieranie się w skafandry przed nurkowaniem i ze skafandrów po nurkowaniu odbywa się w ciepłym pomieszczeniu, baza jest wyposażona w dziecięce rozmiary skafandrów i butle nurkowe o małej objętości i ciężarze – zależnie od sprawności fizycznej uczestnika kursu stosujemy butle 5 lub 7 litrowe. Nasi szkoleniowcy mają odpowiednie uprawnienia.

PMB Płetwonurek Młodzieżowy stopień Brązowy, ukończone 8 lat.
Kurs trwa 1 dzień i składa się z zajęć teoretycznych oraz 2 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 1290 PLN, w weekendy 1490 PLN

PMS Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny, wiek 9-10 lat.
Kurs trwa 2 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 3 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 1490 PLN, w weekendy 1690 PLN

PMZ Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty, wiek 11-13 lat.
Kurs trwa 3 dni i składa się z zajęć teoretycznych oraz 5 nurkowań.
Cena kursu: w okresie od poniedziałku do piątku 1690 PLN, w weekendy 1890 PLN

Konieczna jest zgoda obojga rodziców i obecność rodzica lub opiekuna w czasie pomiędzy zajęciami.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2018 do 14.05.2018 oraz od 26.05.2018 – 24.06.2018, a także od 11.08.2018 – 19.08.2018.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów. Licencja PMB – Płetwonurka Młodzieżowego stopień Brązowy kosztuje 270 zł – w tę cenę wliczona jest książka nurka, międzynarodowy certyfikat, log book, dodatkowy Podręcznik Płetwonurka Młodzieżowego, bawełniany T-shirt z flagą nurkową i inne zabawki dydaktyczne np. kolorowe karty egzaminacyjne, naszywki, plakietki itp. Dla PMS – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Srebrny i PMZ – Płetwonurek Młodzieżowy stopień Złoty opłata za wystawienie międzynarodowego certyfikatu wynosi 100 zł. Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY
Prosimy o ustalenie terminu kurs PMB lub PMS lub PMZ i rezerwację kursu.

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMB)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMS)

Szczegółowy program szkolenia CMAS (PMZ)

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept