KURS NURKOWANIA PŁETWONUREK TURYSTYCZNY NADZOROWANY CMAS PTN

Pod wodą jest pięknie, ten kurs pozwoli Ci nie tylko to zobaczyć, ale również bezpiecznie używać sprzęt nurkowy podczas nurkowań na małych głębokościach do 12 m z Instruktorem lub Płetwonurkiem P3.

Kurs jest realizowany w ciągu 3 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz 6 nurkowań w aparacie.

CENA: 1090 zł, kurs w systemie weekendowym 1490 zł.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2018 do 14.05.2018 oraz od 26.05.2018 – 24.06.2018, a także od 11.08.2018 – 19.08.2018.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 14 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (tylko dla osób pełnoletnich).

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów, którzy tego chcą. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi – 100 zł (międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY:
Prosimy o ustalenie terminu i rezerwację kursu.

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ
Realizacja: Inter Concept