KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ CMAS **** P4 uprawnienia do 50m

Nadanie stopnia P4 następuje po złożeniu wniosku przez Klub nurkowy do Komisji Działalności Powdowiej CMAS

Warunki kwalifikacji:
• posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3),
• po uzyskaniu stopnia P3 wykonanie przynajmniej 100 nurkowań,
• posiadanie minimum 8 stopni specjalistycznych,
orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdrowia.
Na podstawie Książki płetwonurka i Rejestru nurkowań.

DOKUMENTY CMAS
Opłata za wystawienie dokumentów – 100 zł (wpis do książki płetwonurka oraz międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept