KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANY CMAS *** P3 
uprawnienia do 50m (odpowiednik Dive Leader, asystent instruktora)

Ten kurs, jak zresztą wszystkie kursy w naszej bazie, jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Uczymy tak, żeby nasz absolwent P3 był w stanie w razie potrzeby nawet zastąpić instruktora. Uczymy tego, czego nie uczy nikt inny: organizowania zajęć dla dużych zespołów nurkow, prowadzenia trudnych grup na różnych głębokościach, przy jednoczesnym złożeniu wielu niezapowiedzianych sytuacji awaryjnych itd. Stopień P3 jest również jedynym stopniem na świecie, który uprawnia do nurkowania na 50 metrów przy oddychaniu sprężonym powietrzem. Pod tym względem są to uprawnienia wyższe nawet od instruktorskich, uzyskanych w federacji innej niż CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 18 lat,
• posiadanie uprawnień P2, PSS, PN1, PZB lub PKB (lub równorzędnych innych organizacji) oraz DAN BLS + DAN OFA (wszystkie powyższe stopnie można zrobić w naszym klubie). Jeśli ktoś do roku 2011 włącznie wykonał kurs Patofizjologii Płetwonurkowania w Gdyni, to nie musi robić kursu DAN BLS+OFA, w takim przypadku kurs w Gdyni zastępuje kursy DAN.
• zalogowane 40 nurkowań stażowych po uzyskaniu stopnia P2, w tym przynajmniej 10 w przedziale głębokości 30–40 m,
orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie medyczne dotyczące stanu zdrowia.

Kurs trwa 7 dni i obejmuje 10 nurkowań w aparacie, można go wykonać w dowolnym terminie (także w systemie weekendowym), przez cały okres funkcjonowania bazy.

UWAGA promocja:
Uczestnik kursu nurkowego P3 otrzymuje bezpłatnie książki (opis poniżej) oraz przysługuje mu bezpłatne szkoleniowe sprężenie w klubowej komorze dekompresyjnej..

CENA: dla osób, które stopień P2 uzyskały w naszym klubie 1890 zł, dla pozostałych osób 2090 zł, kurs w systemie weekendowym kosztuje odpowiednio 2290 zł i 2490 zł.. Egzamin jest bezpłatny, szkoleniowe sprężenie w komorze dekompresyjnej jest bezpłatne. Można również wykonać ten kurs w systemie weekendowym lub w nietypowym terminie (indywidualnie ustalonym), w tej samej weekendowej cenie, (np. 4 dwudniowe sesje – lub w dowolnej innej konfiguracji, przez cały okres funkcjonowania bazy). Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2017 do 14.05.2017 oraz od 27.05.2017 – 23.06.2017, a także od 12.08.2017 – 20.08.2017.

W podaną cenę wliczono wyłącznie: szkolenie, bicie butli, komplet podręczników i skryptów oraz egzamin. Cena kursu nie zawiera wypożyczenia sprzętu.

Nurkowania na głębokość 50 m, zawarte w programie kursu, zostaną wykonane w jez. Leleskim.

Każdy uczestnik kursu P3, który stopnia P2 nie uzyskał w naszym klubie otrzymuje w prezencie: skrypty, tabelę dekompresyjną, podręcznik pt. „Wypadki nurkowe – analiza gorzkich doświadczeń” (zawierający opisy 120 wypadków nurkowych z całego świata, opatrzone komentarzem), bogato ilustrowany podręcznik pt. „Ratownictwo nurkowe z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej” autorstwa Marcina Dąbrowskiego oraz bogato ilustrowany podręcznik pt. „Niebezpieczne zwierzęta morskie” autorstwa Edwarda Ciołkowiaka.

Każdy uczestnik kursu P3, który stopień P2 uzyskał w naszym klubie otrzymuje w prezencie: skrypty, tabelę dekompresyjną oraz bogato ilustrowany podręcznik pt. „Niebezpieczne zwierzęta morskie” autorstwa Edwarda Ciołkowiaka.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów, którzy tego chcą. Wpisy do CMASowskich książek nurka są bezpłatne. Opłata za wystawienie każdego międzynarodowego plastikowego identyfikatora wynosi 100 zł (wpis do książki płetwonurka oraz międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY:
Na każdy kurs P3 można przyjechać bez uprzedzenia dowolnego dnia w trakcie trwania bazy, na odprawę o godz. 10.00 (ewentualnie jeśli ktoś chce mieszkać w domku, należy ten domek wcześniej zarezerwować).

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept