KURS NURKOWANIA NA STOPIEŃ CMAS * P1BIS umożliwia kontynuację kursu PTN celem uzyskania stopnia P1 – uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)
Kurs jest realizowany w ciągu 3 dni i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz 6 nurkowania w aparacie.

CENA: 1090 zł, w weekend 1890 zł.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2018 do 14.05.2018 oraz od 26.05.2018 – 24.06.2018, a także od 11.08.2018 – 19.08.2018.

Uczestnik szkolenia powinien mieć ukończone 14 lat i posiadać ukończony kurs PTN, ciepłą, zakrywającą uszy czapkę do założenia po nurkowaniu, mieć 2 zdjęcia legitymacyjne, w przypadku nie ukończonych 18 lat pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie płetwonurkowania oraz zaświadczenie lekarskie (patrz orzeczenie lekarskie) lub wypełnić oświadczenie medyczne.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów, którzy tego chcą. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi: dla nurka kończącego kurs P1BIS – 270 zł (książka nurka, wykaz nurkowań i międzynarodowy plastikowy identyfikator); dla nurków kończących kursy P2, P3 lub szkolenia specjalistyczne – 100 zł (wpis do książki płetwonurka oraz międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY
Prosimy o ustalenie terminu i rezerwację kursu.
Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept