KURS NURKOWANIA ZAPOZNAWCZEGO CMAS NZ

Kurs umożliwia poznanie podwodnego świata „będąc prowadzonym za rękę” przez instruktora, który obsługuje cały Twój sprzęt – intro diving. Jedynym zadaniem jest oddychanie.
Oczywiście jest to poprzedzone pogadanką o zasadach bezpieczeństwa nurkowania i sprzęcie co pozwala na pełnie bezpieczeństwa pod wodą.
Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz dwa nurkowania w aparacie.

CENA: 500 zł, w weekend 600 zł.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2018 do 14.05.2018 oraz od 26.05.2018 – 24.06.2018, a także od 11.08.2018 – 19.08.2018.

Uczestnik szkolenia powinien: posiadać elementarną umiejętność pływania, ciepłą, zakrywającą uszy czapkę do założenia po nurkowaniu, mieć 2 zdjęcia legitymacyjne, w przypadku nie ukończonych 18 lat pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie płetwonurkowania oraz zaświadczenie lekarskie (patrz orzeczenie lekarskie) lub wypełnić oświadczenie medyczne.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów, którzy tego chcą. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi – 100 zł (międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY:
Prosimy o ustalenie terminu i rezerwację kursu.

Szczegółowy program szkolenia CMAS

WARTO ZOBACZYĆ

KURS NURKOWANIA CMAS * P1

Uprawnienia do 20m (pod względem umiejętności odpowiednik Advanced Diver i Rescue Diver)

Ten kurs uprawnia do nurkowania z równorzędnym partnerem do głębokości 20 metrów. W naszej bazie kurs P1 jest znacznie rozszerzony w stosunku do minimum programowego. Jest to najbogatszy programowo kurs P1 na rynku.

Nasi nurkowie oprócz zwykłych nurkowań przechodzą także obszerny program ratownictwa. Każdy nasz nurek, nawet P1 ma już takie umiejętności jak Rescue Diver.

Realizacja: Inter Concept