KURS NURKOWANIA ZAPOZNAWCZEGO CMAS NZ

Kurs umożliwia poznanie podwodnego świata „będąc prowadzonym za rękę” przez instruktora, który obsługuje cały Twój sprzęt – intro diving. Jedynym zadaniem jest oddychanie.
Oczywiście jest to poprzedzone pogadanką o zasadach bezpieczeństwa nurkowania i sprzęcie co pozwala na pełnie bezpieczeństwa pod wodą.
Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz dwa nurkowania w aparacie.

CENA: 300 zł, w weekend 500 zł.

Ceny weekendowe obowiązują również w okresie od 22.04.2017 do 14.05.2017 oraz od 27.05.2017 – 23.06.2017, a także od 12.08.2017 – 20.08.2017.

Uczestnik szkolenia powinien: posiadać elementarną umiejętność pływania, ciepłą, zakrywającą uszy czapkę do założenia po nurkowaniu, mieć 2 zdjęcia legitymacyjne, w przypadku nie ukończonych 18 lat pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie płetwonurkowania oraz zaświadczenie lekarskie (patrz orzeczenie lekarskie) lub wypełnić oświadczenie medyczne.

DOKUMENTY CMAS
Wystawiane są wszystkim absolwentom naszych kursów, którzy tego chcą. Opłata za wystawienie dokumentów wynosi – 100 zł (międzynarodowy plastikowy identyfikator). Sumy te przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów.

ZAPISY:
Na kurs można przyjechać bez uprzedzenia w dniu jego rozpoczęcia, na odprawę o godz. 10.00.

Szczegółowy program szkolenia CMAS